Chi tiết văn bản
Số văn bản: 88/BC-SKHĐT
Ngày ký: 16/4/2018
Loại văn bản: Báo cáo
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

Tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi Quý I năm 2018

Tệp nội dung:
88/BC-SKHÐT.doc
bc ODA Quy I nam 2018.doc
HC 1, bc ODA Quy I nam 2018.xls
Trở lại