Chi tiết văn bản
Số văn bản: 293/SKHĐT-KTĐN
Ngày ký: 13/4/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng “Tình hình quan hệ quốc tế và quan hệ Việt Nam với các đối tác chính” tại thành phố Hồ Chí Minh

Tệp nội dung:
293/SKHÐT-KTÐN.doc
Trở lại