Chi tiết văn bản
Số văn bản: 285/SKHĐT-THQH
Ngày ký: 12/4/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v đóng góp ý kiến đối với kết luận thanh tra số 344/KL-TTCP

Tệp nội dung:
292/SKHÐT-THQH.doc
GOP Y KET LUAN THANH TRA.doc
285_SKHÐT-THQH.signed.pdf
Trở lại