Chi tiết văn bản
Số văn bản: 284/SKHĐT-KGVX
Ngày ký: 12/4/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v thẩm định dự thảo Tờ trình và Nghị quyết “Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020”

Tệp nội dung:
292/SKHÐT-KGVX.doc
CV goi STP.docx
284_SKHÐT-KGVX.signed.pdf
Trở lại