Chi tiết văn bản
Số văn bản: 283/SKHĐT-KGVX
Ngày ký: 12/4/2018
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trích yếu:

V/v báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017

Tệp nội dung:
292/SKHÐT-KGVX.doc
CV báo cáo tình hình th?c hi?n QÐ 1020.doc
283_SKHÐT-KGVX.signed.pdf
Trở lại