Chi tiết văn bản
Số văn bản: 1496/UBND
Ngày ký: 12/10/2017
Loại văn bản: CÔNG VĂN
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vị Thủy
Trích yếu:

V/v xây dựng kế hoạch tập huấn công tác xây dựng hương ước, quy ước năm 2018

Tệp nội dung:
1496/UBND.doc
CV 12.10 mo lop tap huan xay dung huong uoc, quy uoc 2018.doc
Trở lại