Chi tiết văn bản
Số văn bản: 43/BC-VP
Ngày ký: 12/10/2017
Loại văn bản: BÁO CÁO VP
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vị Thủy
Trích yếu:

BÁO CÁO TUẦN Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017

Tệp nội dung:
43/BC-VP.doc
báo cáo tu?n t? 0910-14102017.doc
Trở lại