Chi tiết văn bản
Số văn bản: 231/CV-VP
Ngày ký: 12/10/2017
Loại văn bản: CÔNG VĂN VP
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vị Thủy
Trích yếu:

V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ

Tệp nội dung:
231/CV-VP.doc
CV. 12.10 Bao cao tinh hinh thuc hien ngh? dinh 55.doc
Trở lại