Chi tiết văn bản
Số văn bản: 3571/QĐ-UBND
Ngày ký: 11/10/2017
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Vị Thủy
Trích yếu:

V/v chỉ định thầu giám sát công trình: Sửa chữa cống 10.000 - kênh 6 Thước; cống 500 - kênh 9.500; cống 6 Thước, 9 Thước - Lung Đường Láng xã Vị Bình

Tệp nội dung:
3571/QÐ-UBND.doc
Trở lại