Cấp sổ lao động
21/12/2007, 13:30 (GMT+7)

Tên thủ tục: Cấp sổ lao động
Cơ quan ban hành: Sở LĐTB&XH tỉnh Hậu Giang
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục xin cấp sổ lao động

Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh

Hồ sơ cần thiết:

- Văn bản đề nghị cấp sổ lao động của doanh nghiệp;

- Danh sách trích ngang người được đề nghị cấp sổ lao động (theo mẫu)

- Hợp đồng lao động để đối chiếu và trả lại ngay.

- Sổ lao động của mỗi người (có dán ảnh 4x6 cm)

-  Mỗi người nộp ảnh 3x4 cm (để dán hồ sơ lưu)

Lệ phí: không

Thời gian nhận và trả kết quả:  07 ngày. (tính theo ngày làm việc)

Căn cứ  pháp lý:

- Quyết định số 553/LĐTBXH-QĐ ngày 31/5/1994 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc in, phát hành và quản lý Sổ lao động

- Thông tư liên tịch số 18LĐTBXH-TT ngày 31/5/1994 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Sổ lao động.

Địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hậu Giang.

Các tin khác