Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ làm việc với Thường trực HDDND xã, phường
27/7/2018, 13:28 (GMT+7)

Trong 02 ngày, 18 – 19/7/2018 Thường trực HĐND thị xã làm việc với Thường trực HĐND 06 đơn vị (phường Thuận An, phường Bình Thạnh, xã Long Bình, xã Tân Phú, xã Long Trị và xã Long Trị A) để nắm lại tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm cũng như phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bà Trần Diễm Thúy, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Trưởng Phó hai Ban HĐND và Công chức phục vụ trực tiếp hoạt động của HĐND các xã, phường.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2018 HĐND các xã, phường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Tổ chức thành công kỳ họp thường lệ quyết định các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phối hợp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 3 cấp (tỉnh, thị xã, xã – phường) qua đó ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của bà con cử tri; tổ chức tốt cuộc họp Thường trực tháng theo luật định; tổ chức tốt việc tiếp công dân định kỳ và thường xuyên; triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát năm của Thường trực và hai Ban HĐND; cùng UBND chỉ đạo, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết đề ra;…Bên cạnh những kết quả đạt được qua kiểm tra thực tế tại xã, phường vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Hai ban HĐND xã, phường do kiêm nhiệm nên thời gian nghiên cứu và dành cho hoạt động của ban chưa nhiều, 6 tháng đầu năm có tổ chức giám sát nhưng hiệu quả giám sát chưa cao; các văn bản trình kỳ họp một số đơn vị trình chậm ảnh hưởng đến việc thẩm tra của hai Ban HĐND, một vài đơn vị chưa thực hiện tốt việc chất vấn tại hội trường, về thể thức và kỹ thuật ban hành Nghị quyết đa số các xã, phường còn hạn chế và sai sót; ngoài điểm tiếp xúc cử tri 3 cấp các điểm còn lại ở ấp, khu vực số lượng cử tri tham dự còn ít; kinh phí hoạt động và trang thiết bị phục vụ hoạt động chưa đảm bảo từ đó ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của HĐND;…

          Phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc, bà Trần Diễm Thúy, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND ghi nhận những kiến nghị của đơn vị đồng thời nhấn mạnh. Thời gian tới, quan tâm tổ chức tốt cuộc họp lệ của Thường trực đúng luật định để đánh giá lại kết quả hoạt động trong tháng đề ra nhiệm vụ tháng tới nhằm chủ động trong hoạt động; trang bị, nâng cao kỹ năng hoạt động của người đại biểu đặc biệt là kỹ năng giám sát và chất vấn; tiếp tục quan tâm công tác giám sát, tổ chức giám sát các nội dung còn lại theo chương trình đề ra; tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo luật định và đôn đốc việc trả lời các ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại; chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt kỳ họp cuối năm 2018; cùng UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra./.

                                                                                                    Hồng Đào

Các tin khác