Bế mạc kỳ họp thứ Tám Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ
11/7/2018, 8:39 (GMT+7)

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao. Sáng ngày 28/6, các đại biểu dự kỳ họp được nghe thư ký thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Lê Văn Tông, UVTV tỉnh uỷ - Bí thư thị ủy Long Mỹ. Kỳ họp tiến hành chất vấn 03 cơ quan là Thanh Tra, phòng Quản lý đô thị và phòng Giáo dục đào tạo với 07 vấn đề đại biểu đặt ra cho cơ qun bị chất vấn, sau đó là báo cáo giải trình của Chủ tịch UBND thị xã, thực hiện công tác tổ chúc thuộc thẩm quyền và được nghe thư ký kỳ họp thông qua 07 nghị quyết: Nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Long Mỹ năm 2017; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất thị xã Long Mỹ năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương thị xã Long Mỹ năm 2018; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách thị xã Long Mỹ năm 2018 và Nghị quyết về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách địa phương năm 2018. Nhìn chung, các đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí cao với các nghị quyết được thông qua.

Để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, trong thời gian tới ông Trần văn Thiệu, Phó Bí thư thường trực thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị: UBND thị xã và các ngành chức năng sớm có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của kỳ họp; 02 Ban của HĐND thị xã, các vị đại biểu HĐND thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã, các đoàn thể nhân dân và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã; các vị đại biểu HĐND thị xã kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp đến cử tri, tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan có trách nhiệm giải quyết.

                                                                                          Nguyễn Trinh

Các tin khác