Khai mạc kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã Long Mỹ khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021
9/7/2018, 7:30 (GMT+7)

Sáng ngày 27/6/2018, HĐND thị xã Long Mỹ khai mạc Kỳ họp thứ Tám khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa kỳ họp: ông Trần Văn Thiệu, Chủ tịch HĐND thị xã; bà Trần Diễm Thúy và ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thị xã. Đến dự kỳ họp có các đồng chí Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Long Mỹ; 28/29 đại biểu HĐND thị xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, Văn phòng thị ủy, Đại diện Thường trực HĐND xã, phường và 02 cử tri tham dự.

Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của UBND thị xã, của Thường trực HĐND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự về tình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đặc biệt là xem xét đánh giá tình hình về thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã về tình hình KTXH QP AN 6 tháng đầu năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm UBND thị xã đã chủ động triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh với kết quả 9/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Trong đó: 04 chỉ tiêu đạt 100% trở lên, 02 chỉ tiêu đạt trên 70% trở lên, 03 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, còn lại 07 chỉ tiêu đang thực hiện.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ cũng còn có những hạn chế khó khăn một số nhiệm vụ thực hiện đạt thấp so Nghị quyết đề ra: Thu nội địa tỷ lệ đạt còn thấp và tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản tăng so với cùng kỳ nhưng tiến độ triển khai các dự án còn chậm; công tác GPMB tuy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Công tác tuyên truyền vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế chưa tập trung quyết liệt, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chưa chuyển biến mạnh; Phạm pháp hình sự xảy so với cùng kỳ được kéo giảm tuy nhiên tội phạm về ma túy, hiếp dâm có chiều hướng tăng; công tác thi hành án dân sự còn tồn nhiều, chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền các cấp từng lúc chưa sâu sát, thiếu quyết liệt, chưa có giải pháp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc khó khăn…

Tuy còn những hạn chế, khó khăn nhưng kết quả đạt được là quan trọng sẽ góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã ông Trần Văn Thiệu, nhấn mạnh: “Kỳ họp lần thứ 8 - HĐND thị xã Khóa XI là kỳ họp thường kỳ giữa năm, với nhiều nội dung quan trọng. Trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã đã phân công, chỉ đạo 02 Ban của HĐND thị xã, các cơ quan hữu quan tích cực chuẩn bị và tiếp tục cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp trình bày các báo cáo, tờ trình nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Để đảm bảo nội dung chương trình và chất lượng kỳ họp HĐND thị xã đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp”.

Kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã dự kiến sẽ kết thúc vào sáng ngày 28/6/2018.

                                     

                                                                                                Nguyễn Trinh

Các tin khác