Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ họp thường kỳ tháng 7 năm 2018.
5/7/2018, 13:39 (GMT+7)

Chiều ngày 02/7/2018, Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2018. Ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì phiên họp. Dự phiên họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND,Trưởng ban, Phó Trưởng hai Ban HĐND, đại diện Thường trực UBND, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND thị xã.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động tháng 6 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2018Trên cơ sở những ý kiến thảo luận của đại biểu, ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao kết quả hoạt động tháng 6 năm 2018, Thường trực HĐND thị xã tổ chức tốt các hoạt động theo kế hoạch, duy trì tiếp công dân định kỳ và thường xuyên, đôn đốc nhắc nhỡ cơ quan chức năng giải quyết các đơn thư, khiếu nại…đặc biệt là Thường trực HĐND thị xã và các xã, phường tổ chức thành công kỳ giữa năm 2018, tại kỳ họp HĐND cấp xã có 02 đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức thuộc thẩm quyền cụ thể như: HĐND phường Bình Thạnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường; HĐND xã Long Trị A miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND xã, kết quả bầu đạt 100%; duy trì công tác tiếp công dân định kỳ và thường xuyên; chỉ đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã giám sát về công tác cấp phát, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng; công tác bình xét hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị xã

Phát biểu kết luận ông Trần Văn Thiệu, Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá làm rõ thêm một số vấn đề mà các đại biểu thảo luận, đồng thời đề nghị trong tháng 7 năm 2018 bên cạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo luật định, quan tâm tập trung một số nhiệm vụ như: chuẩn bị tốt hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của Quốc hội và HĐND 3 cấp, UBND phân công ngành nắm tình hình, kịp thời trả lời những ý kiến cử tri đặt ra; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức phiên giải trình dự kiến vào ngày 31/7/2018; Chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND sớm xây dựng kế hoạch khảo sát  03 đơn vị: Long Bình, Tân phú và Long Phú về trình độ văn hóa thấp, theo nội dung giám sát công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự và công tác Quốc phòng địa phương; Thường trực UBND thị xã tranh thủ tỉnh về  kinh phí giải quyết cho số cán bộ cấp xã, ấp, khu vực đội, dư khi thực hiện Nghị Quyết số 01 và 02/2018/NQ-HĐND Nghị quyết HĐND tỉnh Hậu Giang, trang bị máy vi tính cho HĐND cấp xã, quan tâm đến công tác xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị, xây dựng cơ bản./

                                                                            

                                                                                      Nguyễn Trinh

Các tin khác