Ban Pháp chế họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã
27/6/2018, 8:45 (GMT+7)

Chiều ngày 20.6.2018, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ tám - HĐND thị xã Long Mỹ, khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Trung Hiểu, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã chủ trì cuộc họp.

Theo Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã, Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra 07 báo cáo và 01 dự thảo Nghị quyết, gồm: Báo cáo và dự thảo dự thảo nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của: Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự.

Thảo luận tại cuộc họp, thành viên Ban Pháp chế và đại biểu tham dự cuộc họp đã cơ bản thống nhất các nội dung văn bản với nội dung chủ yếu như: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, tình hình tội phạm và tai nạn giao thông được kiềm chế kéo giảm. Công tác đưa quân đạt 100% chỉ tiêu giao quân (120 quân); Tổ chức 195 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức với trên 11.555 lượt người tham dự; công tác hòa giải  thành luôn được quan tâm, hòa giải thành 62/66 vụ đạt tỷ lệ 93%.

Đối với các cơ quan:  Toà án thụ lý 252 vụ án các loại, đã giải quyết 192 vụ (so với cùng kỳ tăng giải quyết tăng 48 vụ) đạt 76,2%; Chi Cục Thi hành án dân sự thị xã đã thực hiện tốt các mặt công tác như sau: đã thụ lý 712 vụ việc, giải quyết xong 301/591 vụ việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 50,93%; đã cấp 16 giấy xác nhận cho đương sự thực hiện xong nghĩa vụ dân sự trong án hình sự với số tiền thu được là 189.926.432 đồng; Viện kiểm sát đã giải quyết 19 vụ/ 33 bị can. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của ngành đã phát huy tác dụng và hiệu quả theo tinh thần đổi mới cải cách tư pháp.

Bên cạnh đó các đại biểu đã đóng góp các ý kiến thiết thực trên các lĩnh vực như: UBND cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri nhằm bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; Viện kiểm sát cần tăng cường công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam; việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính và công tác thi hành án hình sự, dân sự. Kịp thời phát hiện và kiến nghị với các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp…
         Ph
át biểu kết thúc buổi thẩm tra, ông Trần Trung Hiểu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

 

Nguyễn Trinh

Các tin khác