Họp HĐND thị xã Long Mỹ lần thứ 7 (kỳ họp cuối năm), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
24/12/2017, 18:15 (GMT+7)

Chiều ngày 20/12/2017, HĐND thị xã Long Mỹ tổ chức Họp HĐND thị xã Long Mỹ lần thứ 7 (kỳ họp cuối năm), khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần tham dự có: Chủ tọa kỳ họp có: Ông Trần Văn Thiệu - Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ; các Phó Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ; các đồng chí Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 29/29 đại biểu HĐND thị xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Thường trực UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, lãnh đạo Văn phòng thị ủy, Thường trực HĐND – UBND xã, phường và đại diện cử tri xã, phường tham dự.

Quang cảnh tại cuộc họp

Trong phiên khai mạc kỳ họp, UBND thị xã đã báo cáo HĐND thị xã về kết quả thực hiện Nghị quyết về tình hình KTXH, QPAN năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng phường văn minh đô thị năm 2017 và phương hướng năm 2018; cùng các Tờ trình về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Nhìn chung, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ thị xã Long Mỹ có nhiều cố gắng thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH, QPAN năm 2017, đến nay 07/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 08/16 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, còn 01 chỉ tiêu không đạt là Chỉ tiêu số 16 về Kiềm chế tội phạm hình sự và kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2016 (Phạm pháp hình sự xảy ra 21 vụ tăng 3 vụ so với cùng kỳ và tai nạn giao thông xảy ra 06 vụ giảm 01 so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, trong quá trình chỉ đạo, điều hành tập thể thường trực UBND thị xã đã phần tích thêm một số nguyên nhân dẫn đến các tồn tại, hạn chế (ngoài những nguyên nhân mà trên Báo cáo đã nêu): (1) Công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá, tổng hợp, dự báo tình hình phát triển chưa sâu, sát với thực tế; (2) Một số Phòng, Ban, ngành thị xã và UBND xã, phường chưa chủ động trong công tác phối hợp; chậm đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; quyết tâm chính trị, năng lực hành động, ý thức trách nhiệm chưa cao; chưa chủ động tham gia tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chưa chủ động huy động kêu gọi các nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển, trong đó có đầu tư xây dựng nông thôn mới và nâng cấp đô thị thị xã; chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân trong xây dựng cơ bản, công tác lập hồ sơ thanh, quyết toán, công tác GPMB, Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, công tác đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu ngân sách nhà nước, vận động người dân tham gia BHYT thực hiện tiến độ còn chậm và về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn tồn đọng giải quyết chưa dứt điểm, kéo dài....; (3) Công tác tham mưu, dự báo một số Phòng, Ban, ngành thị xã chưa chủ động trong công tác tham mưu, báo cáo từng lúc chưa kịp thời; những phán ánh, kiến nghị của người dân, thuộc thẩm quyền của Phòng, Ban, ngành và địa phương chưa chủ động tổ chức giải quyết kịp thời mà còn trông chờ, đùn đẩy nhau; (4) Nguồn vốn phân bổ phục vụ cho đầu tư năm 2017 cắt giảm 40,39% so với năm 2016 (tương đương giảm 52,343 tỷ), chưa đáp ứng được nhu cầu; (5) Công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực UBND thị xã nhiều lúc bị chi phối bởi những nhiệm vụ trọng tâm từng lúc kiểm tra, chỉ đạo chưa kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Trên cơ sở các ý kiến trả lời chất vấn, giải trình làm rõ một số vấn đề được đại biểu, cử tri đặt ra, Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Tiến Danh đã giải trình làm rõ một số nội dung sau:

- Tình hình trả lời ý kiến cử tri: Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Phòng, Ban, ngành thị xã có liên quan, UBND xã, phường giải trình và trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến của cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri tại kỳ họp giữa năm (kỳ họp thứ 6) và trong đợt tiếp xúc cử tri từ ngày 10 đến ngày 12/10/2017, cử tri trên địa bàn thị xã64 ý kiến. UBND thị xã đã chỉ đạo Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành thị xã và Chủ tịch UBND xã, phường trả lời xong 60 nội dung, trong đó: Đã giải quyết xong: 60 ý kiến cử tri, cụ thể như sau: Lĩnh vực kinh tế, công thương: 15 ý kiến; Lĩnh vực giao thông, thủy lợi: 11 ý kiến; Đối với lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị: 07 ý kiến; Lĩnh vực môi trường, nước sạch: 03 ý kiến; Lĩnh vực Y tế: 05 ý kiến; Về Lĩnh vực ANTT: 02 ý kiến; Lĩnh vực khác: 17 ý kiến. Còn 04 ý kiến, xoay quanh việc đầu tư cống, trạm bơm và lộ giao thông nông thôn, hiện nguồn vốn phục vụ công tác xây dựng cơ bản còn rất khó khăn, UBND thị xã tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.

- Nhấn mạnh thêm về các nội dung chất vấn và giải trình một số nội dung gợi ý của Đại biểu HĐND thị xã: Theo yêu cầu của Chủ tọa kỳ họp, 09 lãnh đạo Phòng, Ban, ngành chuyên môn của thị xã đã báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn. Phần trả lời của lãnh đạo Phòng, Ban, ngành chuyên môn đã thể hiện tinh thần trách nhiệm khá tốt. Đề nghị các đồng chí tiếp tục lắng nghe ý kiến của đại biểu, cử tri và có kế hoạch giải quyết cụ thể trong thời gian tới. Các vấn đề chất vấn cũng là những nội dung mà UBND thị xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo và sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới và giải trình làm rõ thêm các nội dung thuộc lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới và phường văn minh đô thị; Giao thông nông thôn; Dự án Siêu thị và khu đa chức năng tại ấp 1, thị trấn Long Mỹ (nay là Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh); Khu thương mại Vĩnh Tường; Tiến độ triển khai Công trình: Đường ô tô về trung tâm xã Tân Phú.

- Đối với ý kiến của đại biểu HĐND thị xã đặt ra tại 2 tổ thảo luận:UBND thị xã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý xác thực của quý đại biểu HĐND thị xã có liên quan đến trách nhiệm của UBND thị xã, phần lớn các ý kiến tập trung ở những lĩnh vực cụ thể, quan trọng và thiết thực. Đây cũng là những nội dung quan trọng trong Kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2018 mà UBND thị xã sẽ và phải chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. UBND thị xã ghi nhận các ý kiến đóng góp, phản ảnh của quý đại biểu và bà con cử tri.

- Đối với ý kiến qua đường dây nóng: Qua xem xét cho thấy các ý kiến có nội dung cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của các Phòng, Ban, ngành, UBND xã, phường, phần lớn các nội dung đang chờ kết quả giải quyết của cơ quan chức năng.

Tại phần phát biểu của mình, Chủ tịch UBND Nguyễn Tiến Danh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2018 mà UBND thị xã cần tập trung: 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể: Về lĩnh vực kinh tế (Về Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn;Về Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển đô thị;Về Tài nguyên và môi trường;Về phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch;Về tài chính, tiền tệ); Về lĩnh vưc Văn hóa - Xã hội (Về Văn hoá, thông tin, thể thao;Về Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số - kế hoạch hoá gia đình;Về Giáo dục và đào tạo;Về Chính sách xã hội); Về quốc phòng, an ninhVề xây dựng hệ thống chính quyền.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã (HLB)

Các tin khác