Khai mạc Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân thị xã Long Mỹ
23/12/2017, 7:16 (GMT+7)

Sáng ngày 19/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã Long Mỹ khai mạc Kỳ họp thứ Bảy khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tọa kỳ họp có: Ông Trần Văn Thiệu - Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ; bà Trần Diễm Thúy và ông Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ. Đến dự kỳ họp có các đồng chí Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn thị xã Long Mỹ; 29/29 đại biểu HĐND thị xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, lãnh đạo Văn phòng thị ủy, Thường trực HĐND – UBND xã, phường và đại diện 01 cử tri xã Long Bình tham dự.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, Kinh tế tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất thực hiện 3.572/3.504 tỷ đồng đạt 101,95% Nghị quyết; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 1.229,7/1.200 tỷ đồng, đạt 102%  Nghị quyết; sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục ổn định phát triển; công tác thu ngân sách tổng nguồn đạt 102% so Nghị quyết. Công tác xây dựng nông thôn mới gắn với chỉnh trang đô thị triển khai và thực hiện khá toàn diện, phường Vĩnh Tường được công nhận là phường văn minh đô thị; Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện tốt hơn; huy động học sinh các cấp đến trường từng cấp học đều đạt và vượt chỉ tiêu; Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác huấn luyện các lực lượng đạt kế hoạch và có chất lượng. Thực hiện tốt công tác diễn tập khu vực phòng  thủ phường Vĩnh Tường và xã Long Trị A. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ cũng còn có những hạn chế khó khăn chung đã ảnh hưởng chung đến tình hình sản xuất và phát triển kinh tế trên địa bàn đó là: Nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 phân bổ chưa đáp ứng nhu cầu địa phương là những khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của Nhân dân. Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động chưa đạt yêu cầu đề ra; kế hoạch thực hiện đề án cây trồng vật nuôi chậm triển khai; Công tác giải phóng mặt bằng từng lúc chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm; Công tác vận động các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế còn chậm, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế chưa chuyển biến mạnh; công tác thu ngân sách tổng nguồn đạt cao nhưng một số nguồn thu còn đạt thấp; tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng phạm pháp hình sự tăng 03 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Trật tự xã hội ở một số địa bàn có lúc còn diễn biến phức tạp...

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thị xã ông Trần Văn Thiệu, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Bảy khối lượng công việc rất lớn, với nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và của cả giai đoạn 2015 - 2020. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của Nhân dân, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thị xã sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng tăng cường tính tranh luận, đối thoại và giải trình để nâng cao chất lượng các phiên họp. Ông yêu cầu các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu sâu, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các nội dung trình tại kỳ họp, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và Nhân dân.

Nguyễn Trinh

Các tin khác