Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) (Đối với 39 hộ)
26/11/2017, 11:35 (GMT+7)

Sáng ngày 24/11/2017, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) (Phương án bổ sung đối với 24 hộ) đã tổ chức cuộc họp thông qua Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ). Thành phần tham dự có: Thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình.

Quang cảnh tại cuộc họp

Đại diện Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình, ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Giám đốc Chi nhánh Thị xã Long Mỹ thông qua Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với công trình nêu trên. Công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ).

Lần này thông qua phương án 39 trường hợp được bồi thường, hỗ trợ. Số trường hợp bị thu hồi đất bổ sung 29 trường hợp, nguồn gốc sử dụng đất các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Tổng diện tích thu hồi bổ sung lần này là 1.478,5 m2, trong đó: Diện tích đất đủ điều kiện bồi thường: 1.478,5  m2 (Đất ở: 561,7 m2; Đất trồng cây lâu năm: 881,8 m2; Đất cây hàng năm 35m2). Vị trí thu hồi đất: Khu vực Bình Thạnh B, tờ bản đồ số 1 (tờ bản đồ mới số 39), khu vực Bình An, tờ  bản đồ số 7 thuộc phường Bình Thạnh và khu vực Bình Tân (tờ bản đồ số 6) thuộc phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Tổng kinh phí thực hiện phương án là 2.197.390.276 đồng, trong đó: Chi phí bồi thường, hỗ trợ đất 1.183.644.885 đồng; Chi phí bồi thường nhà, công trình 720.109.439 đồng; Chi phí bồi thường cây trồng, hoa màu 14.991.000 đồngChi phí hỗ trợ 78.882.200 đồng.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình, bà Nguyễn Kim Huyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Long Mỹ (Kiêm Chủ tịch Hội đồng) đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh Thị xã Long Mỹ (cơ quan thường trực Hội đồng) hoàn chỉnh phương án và trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND thị xã phê duyệt theo quy định. Đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định thu hồi đất đối với các hộ đã được được phê duyệt trong phương án đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai./.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã (HLB)

Các tin khác