Sáng ngày 08/11/2017, Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ họp thông qua kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy HĐND thị xã, Khóa XI
14/11/2017, 13:38 (GMT+7)

Tham dự cuộc họp có các đồng chí là Thường trực HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Tiến Danh, Phó Bí Thư – Chủ tịch UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Hoành Sên, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã, Trưởng ban, Phó Trưởng ban hai Ban HĐND thị xã, Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND; thủ trưởng các cơ quan tư pháp, các phòng, ban, Đài truyền thanh cùng dự.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND thị xã Long Mỹ sẽ tổ chức kỳ họp cuối năm để nhằm đánh giá lại tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, chi ngân sách, hoạt động của các cơ quan tư pháp năm 2017 và đề ra nhiệm vụ năm 2018. Theo dự kiến, kỳ họp thứ Bảy HĐND thị xã Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ diễn ra từ ngày 19 – 20/12/2017 và sẽ xem xét thông qua 11 báo cáo tại Hội trường, gửi 06 báo cáo đại biểu nghiên cứu. Đồng thời kỳ họp sẽ xem xét 04 dự thảo nghị quyết. Đối với HĐND các xã, phường sẽ tiến hành kỳ họp chậm nhất ngày 29/12/2017.

Góp ý vào nội dung kỳ họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung về chương trình và thời gian chuẩn bị kỳ họp. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị xem xét tăng thời gian tổ chức kỳ họp từ 1,5 ngày lên 02 ngày (ngày 19 – 20/12/2017), dành một buổi tại phiên họp thứ ba để thảo luận và tiến hành chất vấn tại hội trường. Điều chỉnh tăng số lượng báo cáo tại Hội trường từ 11 báo cáo lên 13 báo cáo (Đưa báo cáo việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng phường văn minh đô thị năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công năm 2018) thông qua tại hội trường; gửi 04 báo cáo để đại biểu nghiên cứu; Điều chỉnh lại thời gian thẩm tra của hai ban HĐND thị xã.

Kết luận cuộc họp đồng chí Trần Văn Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã thống nhất với chương trình kỳ họp do Văn phòng HĐND – UBND thị xã chuẩn bị; yêu cầu Văn phòng HĐND – UBND thị xã điều chỉnh các nội dung theo góp ý của đại biểu, phối hợp với hai Ban của HĐND thị xã, các phòng, ban, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung và điều kiện cho kỳ họp cuối năm; Chậm nhất ngày 05/12 Văn phòng HĐND - UBND thị xã, cùng phòng, ban ngành liên quan gửi đến Thường trực HĐND thị xã các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo kế hoạch phân công./.

 

                                                                                                  Hồng Đào

Các tin khác