Thông qua dự thảo các Chỉ tiêu KTXH, QPAN năm 2018
7/11/2017, 16:33 (GMT+7)

Chiều ngày 06 tháng 11 năm 2017, tại Phòng họp số 03 UBND thị xã UBND thị xã Long Mỹ tổ chức họp thông qua dự thảo các Chỉ tiêu KTXH, QPAN năm 2018. Thành phần tham dự có: Đồng chí Nguyễn Tiến Danh – Chủ tịch UBND thị xã – Chủ trì, các Phó Chủ tịch UBND thị xã, thủ trưởng 12 Phòng chuyên môn thị xã, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thống kê, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế thị xã, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã.

Quang cảnh tại cuộc họp

Năm 2017, UBND thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện 16 chỉ tiêu lớn, trong đó: Đạt trên 100% kế hoạch có 13/16 chỉ tiêu; Đạt trên 90% kế hoạch là 01 chỉ tiêu (Chỉ tiêu số 11 về Giải quyết việc làm thực hiện đạt 91.96% kế hoạch, tương đương 1,945/2,115 lao động); Đạt trên 80% kế hoạch có 01 chỉ tiêu (Chỉ tiêu số 13 về Tỷ lệ  xã phường đạt chuẩn  Quốc gia về y tế thực hiện đạt 88.89% kế hoạch, tương đương 8/9 xã, phường. Riêng Chỉ tiêu 16 về Kiềm chế tội phạm hình sự và kéo giảm tai nạn giao thông so năm trước chỉ đạt về kéo giảm tai nạn giao thông so năm 2016 giảm 3 vụ, về Kiềm chế tội phạm hình sự năm 2017 không đạt, tăng 1 vụ so với năm 2016.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017, Phòng Tài chính Kế hoạch cùng các Phòng, Ban, ngành thị xã, Chi Cục Thuế, Chi Cục Thống kê thị xã đã tham mưu UBND thị xã đã xây dựng cơ bản các chỉ tiêu KTXH, QPAN năm 2018, cụ thể như sau: Tổng số có 16 chi tiêu lớn: (1) Chỉ tiêu số 1 về Giá trị sản xuất (Giá ss 2010) kế hoạch thực hiện là 3.753.750 triệu đồng, tăng 249.056 triệu đồng so với năm 2017 (Trong đó: Khu vực 1 tăng 45.574 triệu đồng; Khu vực 2 tăng 102.260 triệu đồng; Khu vực 3 tăng 101.222 triệu đồng; (2) Chỉ tiêu số 2 về Cơ cấu kinh tế kế hoạch thực hiện đạt 100% (Trong đó: Khu vực 1 giảm 2%; ổn định Khu vực 2 và Khu vực 3 tăng 2%); (3) Chỉ tiêu số 3 về Tổng mức đầu tư toàn xã hội kế hoạch thực hiện 1.500.000 triệu đồng, tăng 300.000 triệu đồng; (4) Chỉ tiêu số 4 về Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn kế hoạch thực hiện 256,674 triệu đồng, giảm 99,457 triệu đồng; (5) Chỉ tiêu số 05 về Xây dựng xã nông thôn mới kế hoạch thực hiện: Nâng chất 19 chỉ tiêu xã Long Trị A; đạt 19/19 chỉ tiêu xã Long Trị, tăng 3 tiêu chí so với năm 2017; xã Long Phú đạt 17/19 tiêu chí; xã Tân Phú đạt 13/19 tiêu chí và xã Long Bình đạt 12/19 tiêu chí. Nâng chất phường văn minh đô thị tiêu tục nâng chất các tiêu chí và giữ vững phường Thuận An, Trà Lồng và Vĩnh Tường; trong năm 2018 phường Bình Thạnh đạt 24/24 tiêu chí; (6) Chỉ tiêu số 6 về Số thuê bao điện thoại/100 dân kế hoạch thực hiện 100%; (7) Chỉ tiêu số 7 về Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị kế hoạch thực hiện 98%; (8) Chỉ tiêu số 8 về Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm giảm kế hoạch thực hiện >2%%, tương đương còn 7,55%; (9) Chỉ tiêu số 9 về Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên kế hoạch thực hiện 10,05%; (10) Chỉ tiêu số 10 về Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh kế hoạch thực hiện 95%; (11) Chỉ tiêu số 11 về Giải quyết việc làm kế hoạch thực hiện 1.900 lao động; (12) Chỉ tiêu số 12 về Tỷ lệ người tham gia các hình tức bảo hiểm y tế kế hoạch thực hiện 81.03%; (13) Chỉ tiêu số 13 về Tỷ lệ  xã phường đạt chuẩn  Quốc gia về y tế kế hoạch thực hiện 9/9 xã, phường; (14) Chỉ tiêu số 14 về Huy động học sinh đến trường đầu năm học: Trẻ trong độ tuổi nhà trẻ 22%; Trẻ từ 3-5 tuổi 94%; Trẻ 06 tuổi đến trường 100%; Tỷ lệ học sinh bỏ học các cấp dưới 1% và Có thêm trường đạt chuẩn Quốc gia 03 trường; (15) Chỉ tiêu số 15 về Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu tỉnh giao kế hoạch thực hiện đạt 100% và  (16) Chỉ tiêu số 16 về Kiềm chế tội phạm hình sự và kéo giảm tai nạn giao thông so năm trước kế hoạch thực hiện Kiềm chế tội phạm hình sự và kéo giảm tai nạn giao thông so năm 2017.

 Qua ý kiến đóng góp của các ngành và ý kiến giải trình của Phòng Tài chính Kế hoạch và Chi Cục Thống kê thị xã, ông Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại buổi họp: Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch ghi nhận các ý kiến đóng góp, cập nhật vào kế hoạch năm 2018 và khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thông qua Thường trực Thị ủy trong thời gian tới./.

Văn phòng HĐND-UBND (HLB)

Các tin khác