Thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
31/10/2017, 22:9 (GMT+7)

Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2017, tại Phòng họp số 03 UBND thị xã UBND thị xã Long Mỹ tổ chức họp thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Thành phần tham dự có: Các Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các Phòng, Ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường và Đơn vị tư vấn.

Quang cảnh tại cuộc họp

Hiện trạng thị xã Long Mỹ có diện tích tự nhiên là 14.929,29ha, trong đó: Đất Nông nghiệp 13.093,25ha chiếm 87,7% diện tích và Đất Phi nông nghiệp 1.836,04ha chiếm 12,30% diện tích. Kết quả sử dụng đất năm 2017: Đất Nông nghiệp tăng 24,88ha đạt 100,19% kế hoạch và Đất Phi nông nghiệp giảm 24,88ha đạt 98,64% kế hoạch. Trong năm thực hiện 12 công trình, dự án với diện tích 5,3ha; thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ Đất Nông nghiệp sang Đất Phi nông nghiệp là 7,02/25,5ha đạt 27,53% kế hoạch được duyệt (trong đó: Đất trồng lúa là 3,59/6,9ha đạt 52,03% kế hoạch được duyệt; Đất trồng cây hàng năm 0,3/1,5ha đạt 16,67% kế hoạch được duyệt và Đất trồng cây lâu năm là 2,63/16,8ha đạt 15,65% kế hoạch được duyệt).

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2017, Đơn vị tư vấn đề xuất Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2018 cụ thể như sau: Diện tích tự nhiên là 14.929,29ha, trong đó: Đất Nông nghiệp 13.033,3ha chiếm 87,3% diện tích giảm 78,99ha và Đất Phi nông nghiệp 1.895,98ha chiếm 12,7% diện tích tăng 78,99ha. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất từ Đất Nông nghiệp sang Đất Phi nông nghiệp là 78,13ha và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ Đất Nông nghiệp là 1ha. Diện tích cần thu hồi đất là 102,72ha (cụ thể như sau: Đất Quốc phòng là 0,7ha; Đất An ninh là 0,45ha; Đất Cụm công nghiệp là 48,2ha; Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là 0,4ha; Đất Thường mại, dịch vụ là 0,84ha; Đất phát triển hạ tầng là 39,04ha; Đất sinh hoạt cộng đồng là 0,4ha; Đất chợ là 0,87ha; Đất cơ sở tôn giáo 4,94ha; Đất ở 4,5ha và Đất xây dựng trụ sở cơ quan là 2,38ha). Diện tích có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất là 9,6ha.

Qua ý kiến đóng góp của các ngành và ý kiến giải trình của đơn vị tư vấn, ông Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại buổi họp: Đề nghị Đơn vị tư vấn ghi nhận các ý kiến đóng góp và cập nhật các Công trình, dự án được các Phòng, Ban, ngành thị xã, UBND xã, phường nêu, đặc biệt là các danh mục sau: Danh mục đầu tư công năm 2018; Danh mục đầu tư xây dựng nông thôn mới trong năm 2018 và Danh mục các công trình, dự án thuộc dự án: Nâng cấp hạ tầng đô thị thị xã Long Mỹ (xây dựng thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III đến năm 2020). Đồng thời phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường sớm thông qua sau khi đã điều chỉnh./.

Văn phòng HĐND-UBND (HLB)

Các tin khác