Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) (Đối với 24 hộ)
9/10/2017, 21:28 (GMT+7)

Sáng ngày 09/10/2017, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) (Đối với 24 hộ) đã tổ chức cuộc họp thông qua Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ). Thành phần tham dự có: Thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình.

Đại diện Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình, ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Giám đốc Chi nhánh Thị xã Long Mỹ thông qua Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với công trình nêu trên. Công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy hoạch đất và thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 61B (đoạn từ Ngã Ba Vĩnh Tường đến thị xã trấn Long Mỹ, nay là Phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ).

Tổng số hộ bị ảnh hưởng công trình khoản là 140 hộ, tuy nhiên lần thông qua này chỉ thông qua được 24 hồ sơ (trong đó có 01 tổ chức và 23 hộ gia đình, cá nhân), do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh thị xã Long Mỹ chỉ nhận thêm được từ Sở Giao thông và Vận Tải tỉnh Hậu Giang (Chủ đầu tư) là 24 hồ sơ. Trong 24 hồ sơ với diện tích đất đủ điều kiện bồi thường là 1.626,5m2, trong đó: Đất ở 416,9m2; Đất Trồng cây lâu năm 1.016,8m2; Đất Trồng cây hàng năm 192,8m2, vị trí đất thu hồi nằm trên địa bàn khu vực: Khu vực Bình Thạnh B, Bình An, phường Bình Thạnh và khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường (Tờ bản đồ số 39, 06 và 07). Tổng kinh phí thực hiện phương án là 2.175.373.976đ, trong đó: Đất: 1.001.955.470đ; nhà công trình: 788.443.995đ; hoa màu: 67.054.800đ; hỗ trợ: 120.158.440đ.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình, bà Nguyễn Kim Huyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Long Mỹ (Kiêm Chủ tịch Hội đồng) đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh Thị xã Long Mỹ (cơ quan thường trực Hội đồng) hoàn chỉnh phương án và trình Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND thị xã phê duyệt theo quy định. Đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định thu hồi đất đối với các hộ đã được được phê duyệt trong phương án đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai./.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã (HLB)

Các tin khác