Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 8 (mở rộng), sơ kết công tác quý III và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017
4/10/2017, 14:1 (GMT+7)

Sáng ngày 03/10/2017, Thị ủy Long Mỹ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 8 (mở rộng), sơ kết công tác quý III và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2017. Thành phần tham dự có: Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Long Mỹ, các đồng chí là UV.BCH Đảng bộ thị xã, đại diện các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy, Trưởng các Ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể thị xã, Phó Trưởng các Ban xây dựng Đảng và UBKT Thị ủy.

Thay mặt tập thể Thường trực Thị ủy đồng chí Trần Văn Thiệu – Phó Bí thư Thường trực đánh giá tình hình nhiệm vụ công tác quý III năm 2017. Trong quý III và 9 tháng đầu năm, Thị ủy đã chỉ đạo thực hiện đạt được kết quả như sau:

Việc thực hiện Nghị quyết công tác năm 2017 có 05 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết là  kết nạp đảng viên mới; tổng giá trị sản xuất; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; công tác tuyển quân; tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị; 02 chỉ tiêu đạt 99% trở lên là tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh; số hộ có người tham gia các đoàn thể; 02 chỉ tiêu đạt từ 50% - 90%: thu ngân sách, chỉ tiêu về y tế và tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế; còn lại 7 chỉ tiêu đến cuối năm tổng kết.

- Ưu điểm, nguyên nhân

+ Ưu điểm: Nhìn chung, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh được triển khai thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả khá tốt: Kinh tế tiếp tục phát triển và ổn định, giá trị sản xuất đạt khá và tăng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nông thôn mới, văn minh đô thị có sự chỉ đạo tập trung và đạt được một số kết quả nhất định; thực hiện tốt các chế độ cho gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; công tác khuyến học, khuyến tài kịp thời hỗ trợ cho học sinh nghèo và các em có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện đến trường; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động phòng chống dịch bệnh; tình hình an ninh chính tri, trật tự xã hội giữ vững và ổn định, tình hình tội phạm và tai nạn giao thông được kiềm chế; bộ máy chính quyền tiếp tục được củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Công tác xây dựng Đảng được xem là nhiệm vụ then chốt; tổ chức triển khai kịp thời Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy kịp thời, đúng quy định, đảm bảo thời gian; dân vận, mặt trận và các đoàn thể được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương.

+ Nguyên nhân: Đạt được kết quả trên là do các cấp các ngành đã quán triệt tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và của thị xã. Tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được quan tâm. 

- Hạn chế, nguyên nhân:

+ Hạn chế: Công tác cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả chưa đạt yêu cầu đặt ra, chưa tạo được sự đột phá mới để phục vụ cho sự phát triển, trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Công tác vận động các đối tượng tham gia BHYT chưa đi vào chiều sâu, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế còn thấp so với nghị quyết đề ra; thu nội địa và giải ngân xây dựng cơ bản tỷ lệ đạt thấp; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án vẫn còn chậm. Đội ngũ cán bộ tuy được củng cố, sắp xếp nhưng chưa đảm bảo, tình trạng đảng viên, cán bộ bán chuyên trách xã, phường bỏ công tác, bỏ sinh hoạt còn xảy ra. Tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát chưa cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm chỉ đạo nhưng chưa đi vào chiều sâu; công tác thi hành án dân sự còn tồn đọng nhiều... Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số nơi còn yếu, nội dung sinh hoạt chưa đảm bảo, chưa có nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng.

+ Nguyên nhân: Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nắm chắc tình hình và đánh giá sát thực tế. Trong chỉ đạo điều hành từng lúc, từng nơi chưa tạo được bước đột phá. Chưa có những giải pháp tốt để tháo gỡ khó khăn. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, giữa trên dưới đôi lúc chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và đặc biệt là ý kiến của đánh giá, giải trình làm rõ thêm các vấn đề của Đồng chí Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Tiến Danh tại hội nghị, Đồng chí Trần Văn Thiệu - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy chỉ đạo trong thời gian tới tập trung 04 nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn; (2) Chỉ đạo thu ngân sách, thu nội địa phải đảm bảo đạt từng nguồn; lãnh đạo chi ngân sách đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; (3) Tập trung cao điểm tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; nâng chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân; phòng ngừa tốt các loại bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh sốt xuất huyết, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn; (4) Các ban, ngành, địa phương rà soát lại chỉ tiêu nghị quyết năm 2017, tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp; đồng thời rà soát việc đăng ký thi đua năm 2017, nhất là các ban, ngành thực hiện thi đua đối với ngành cấp trên, quyết tâm đạt thành tích theo bảng ký giao ước với HĐTĐ khen thưởng thị xã và HĐTĐ Thị ủy. Tập trung chuẩn bị tổng kết năm 2017, xây dựng Nghị quyết năm 2018 sát tình hình, điều kiện thực tế của thị xã; tổ chức tốt các nội dung kỳ họp HĐND thị xã cuối năm 2017. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2017.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã (HLB)

Các tin khác