Họp về tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã năm 2017
22/9/2017, 14:38 (GMT+7)

Sáng ngày 20/9/2017, UBND thị xã có buổi họp với các chủ đầu tư về tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã năm 2017. Thành phần dự có lãnh đạo các đơn vị: TCKH, QLĐT, Kinh tế, Ban QLDA, VH&TT, GD&ĐT, TN&MT, cùng dự và chỉ đạo có Đồng chí Lê Văn Tông - Bí Thư Thị ủy Long Mỹ.

Tại cuộc họp, ông Trịnh Minh Tình, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng thị xã thừa ủy quyền UBND thị xã thông qua báo cáo tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn tính đến ngày 18/9/2017. Nhìn chung, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thị xã Long Mỹ được phân bổ 77,239 tỷ, trong đó: Cân đối ngân sách địa phương là 64,124 tỷ; 3 tỷ nguồn thu vượt ngân sách tỉnh năm 2016; 2,445 tỷ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2016 và 7,67 tỷ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã giải ngân được 43,945/77,239 tỷ, đạt 57%. Vốn phân bổ cho các công trình, dự án được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư là 72,758 tỷ, đến nay đã giải ngân 43,945/72,758 tỷ, đạt 60,4%, dự kiến đến hết tháng 10/2017 tỷ lệ giải ngân sẽ đạt trên 75%. Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng cũng gặp không ít những khó khăn như: Công tác GPMB chậm; một số hộ không chịu nhận tiền (đã được bố trí tiền theo đúng quy định); một số công trình chưa thực hiện công tác kiểm kê, đo đạc, kiểm đếm xong; một số công trình, dự án thiếu vốn phục vụ thực hiện công tác Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư; một số công trình đang thẩm định phương án Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư,...

Qua ý kiến của các ngành tham dự, Đồng chí Lê Văn Tông - Bí Thư Thị ủy yêu cầu UBND thị xã và các ngành có liên quan tập trung các việc sau: (1) Đối với các công trình, dự án thiếu vốn phục vụ thực hiện công tác Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư, như Kè Sông Cái lớn, thống nhất cho thường trực UBND thị xã điều chuyển vốn được bố trí thừa từ công trình, dự án sang để phục vụ kịp thời công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Kè Sông Cái lớn và một số công trình bức xúc khác. (2) Công tác GPMB chậm một số công trình, như Trụ sở UBND phường Thuận An, Đường Giao thông nông thôn xã Long Bình,...Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh thị xã Long Mỹ phối hợp cùng địa phương khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB; (3) Khẩn trương triển khai công trình Nhà văn hóa ấp 8 xã Long Trị để kịp công nhận xã nông thôn mới vào năm 2018; đối với một số công trình có quy mô lớn như Trung tâm văn hóa thị xã, nên tính toán bổ sung kết cấu sàn để nâng cao tuổi thọ của công trình; (4) Đối với công trình Khu thương mại Vĩnh Tường: Giao Phòng Quản lý Đô thị phối hợp các ngành chức năng kiểm tra và làm việc với đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, trường hợp cần thiết kết thúc hợp đồng, thanh toán khối lượng hiện có và chọn nhà thầu phù hợp sớm triển khai nhanh để kịp thời đưa vào sử dụng cùng với Thiền viện Trúc Lâm. Riêng Siêu thị H&B khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh: Giao Phòng Quản lý Đô thị tham mưu UBND thị xã làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tiến độ, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã(HLB)

Các tin khác