Khảo sát tình hình xây dựng xã Nông thôn mới Long Phú
22/9/2017, 9:49 (GMT+7)

Sáng ngày 21/9/2017, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã có buổi khảo sát tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Long Phú cùng Đoàn khảo sát của Văn phòng Điều phối tỉnh Hậu Giang. Thành phần tham dự có: Đoàn khảo sát của Văn phòng Điều phối tỉnh Hậu Giang, Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã và xã Long Phú.

Sau khi khảo sát thực tế, đại diện UBND xã Long Phú ông Lưu Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Long Phú đến nay. Kết quả như sau: Tính đến nay xã đạt 12/19, gồm: Tiêu chí 1 (Quy hoạch), tiêu chí 3 (Thủy lợi), tiêu chí 4 (Điện), tiêu chí 7 (Cơ sở hạ tầng về thương mại nông thôn), tiêu chí 8 (Thông tin và truyền thông), tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí 10 (Thu nhập), tiêu chí 12 (Lao động có việc làm), tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất), tiêu chí 14 (Giáo dục), tiêu chí 16 (Văn hóa), tiêu chí 19 (Quốc phòng và an ninh); Có 02 tiêu chí (Tiêu chí số 05: Trường học, Tiêu chí số 15: Y tế) đăng ký trong năm 2017; Còn lại 05 tiêu chí còn lại chưa đạt gồm: Tiêu chí 2 (giao thông), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí 11 (hộ nghèo), tiêu chí 17 (Môi trường và an toàn thực phẩm), tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).

Để xây dựng thành công xã Long Phú đạt xã nông thôn mới trong năm 2019 như dự kiến, thì cần tập trung 04 hạng mục đầu tư với tổng mức đầu tư là 38,81 tỷ, trong đó: 34,36 tỷ vốn Ngân sách Nhà nước và 4,45 tỷ do Nhân dân đóng góp. Cụ thể: Hạng mục giao thông cần đầu tư 06 công trình, cần 17,63 tỷ (13,18 tỷ vốn Ngân sách Nhà nước và 4,45 tỷ do Nhân dân đóng góp); Hạng mục Trường học cần đầu tư 02 điểm trường, cần 1,65 tỷ; Hạng mục cơ sở vật chất văn hóa cần đầu tư 05 công trình, cần 8 tỷ và Hạng mục môi trường cần đầu tư 06 công trình, cần 11,53 tỷ.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn khảo sát, bà Nguyễn Kim Huyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Long Mỹ - Phó Trưởng Ban chỉ đạo thị xã UBND xã cần tập trung công tác tuyên truyền, vận động tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong Nhân dân; BCĐ thị xã cùng UBND xã rà soát lại từng tiêu chí đạt, chưa đạt, có kế hoạch và lộ trình thực hiện cụ thể; Giao Trưởng Phòng Kinh tế và Chủ tịch UBND xã Long Phú sớm hoàn chỉnh báo cáo trình UBND thị xã xem xét, trình Văn phòng Điều phối tỉnh xem xét tham mưu UBND tỉnh quyết định./.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã (HLB)

Các tin khác