Họp các ngành chuẩn bị số liệu làm việc với Đồng chí Bí Thư Thị ủy về tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã
22/9/2017, 9:45 (GMT+7)

Chiều ngày 18/9/2017, UBND thị xã có buổi họp với các chủ đầu tư về tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã. Thành phần dự có lãnh đạo các đơn vị: TCKH, QLĐT, Kinh tế, Ban QLDA, VH&TT, GD&ĐT, TN&MT.

Tại cuộc họp, ông Trịnh Minh Tình, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng thị xã thông qua báo cáo tình hình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Nhìn chung, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 thị xã Long Mỹ được phân bổ 77,239 tỷ, trong đó: Cân đối ngân sách địa phương là 64,124 tỷ; 3 tỷ nguồn thu vượt ngân sách tỉnh năm 2016; 2,445 tỷ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2016 và 7,67 tỷ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã giải ngân được 43,945/77,239 tỷ, đạt 57%.

          Vốn phân bổ cho các công trình, dự án được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư là 72,758 tỷ, đến nay đã giải ngân 43,945/72,758 tỷ, đạt 60,4%, dự kiến đến hết tháng 10/2017 tỷ lệ giải ngân sẽ đạt trên 75%. Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng cũng gặp không ít những khó khăn như: Công tác GPMB chậm; một số hộ không chịu nhận tiền (đã được bố trí tiền theo đúng quy định); một số công trình chưa thực hiện công tác kiểm kê, đo đạc, kiểm đếm xong; một số công trình, dự án thiếu vốn phục vụ thực hiện công tác Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư; một số công trình đang thẩm định phương án Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư,...

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các ngành tham dự, ông Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã tổng hợp các ý kiến của các thành viên, hoàn chỉnh báo cáo, chi tiết các khó khăn của từng công trình, chuẩn bị báo cáo cho Đồng chí Bí Thư Thị ủy vào sáng ngày 20/9/2017./.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã(HLB)

Các tin khác