Sơ kết tình hình KTXH, QPAN và công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8, 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác tháng 9
18/9/2017, 8:18 (GMT+7)

Chiều ngày 13/9/2017, UBND thị xã Long Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình KTXH, QPAN và công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8, 8 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ công tác tháng 9/2017. Thành phần tham dự có: Thường trực HĐND, UBND thị xã Long Mỹ, đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, ngành thị xã, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thay mặt tập thể Thường trực UBND thị xã bà Nguyễn Kim Huyền – Phó Chủ tịch Thường trực đánh giá tình hình KTXH, QPAN và công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8, 8 tháng đầu năm 2017. Trong 8 tháng đầu năm, tập thể thường trực UBND thị xã đã chủ động làm việc với từng Phòng, Ban, ngành thị xã để nắm tình hình và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhìn chung đến nay thị xã Long Mỹ có sự phát triển đáng kể là:

1. Lĩnh vực Kinh tế

- Về Sản xuất Nông nghiệp: Diện tích lúa xuống giống là 1.734 ha, lũy kế từ đầu năm đến nay là 23.220,85/22.400ha đạt 103,66% so với kế hoạch năm (Trong đó: Diện tích xuống giống vụ Hè Thu 2017 là 9.926,54/9.800ha đạt 101,29% kế hoạch vụ, giảm 26,03 ha so với cùng kỳ; Diện tích xuống giống vụ lúa Thu Đông 2017 là 3.378/2.800ha đạt 120,6% kế hoạch vụ, tăng 1.168 ha so với cùng kỳ). Diện tích thu hoạch đến nay là 20.359,84/23.220,85ha đạt 87,68%, sản lượng ước đạt 130.462,7/124.460 tấn đạt 104,82% kế hoạch năm, nguyên nhân 05 tháng đầu năm có mưa và mặn chưa về thuận lợi cho người dân trong việc xuống giống.

            Diện tích xuống giống rau – màu tháng 8 là 327,71 ha, lũy kế từ đầu năm đến nay là 1.913,77/1.650ha đạt 115,99% kế hoạch năm, so cùng kỳ tăng 381,93 ha. Đến này đã thu hoạch 1.576,26ha, năng suất trung bình ước đạt 13,2 tấn/ha và sản lượng ước đạt 20.806,6/21.450 tấn đạt 97% kế hoạch năm.

Tổng diện tích cây ăn trái hiện có 2.079,98/2.030ha, đạt 102,46% kế hoạch năm và diện tích cho trái là 1.529,12ha, tăng 48,8 ha so với cùng kỳ.

Đến nay toàn thị xã đạt diện tích khép kín theo tiêu chí 3.2 NTM là 10.150/13.120ha, đạt 77,36 % theo Kế hoạch tỉnh giao năm 2017.

- Vê Công tác cải tạo vườn tạp: Từ đầu năm đã chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát, tham mưu UBND thị xã xây dưng Kế hoạch. Đến nay cải tạo được 0,59/4,97ha đạt 11,87% kế hoạch; Diện tích vườn kém hiệu quả năm 2017 là 132ha, diện tích cải tạo từ đầu năm đến nay 13,72/132ha đạt 10,39% kế hoạch.

- Về xây dựng nông thôn mới: Đầu năm đã xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch tập trung chỉ đạo xã Long Trị thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017. Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng NTM đối với các đơn vị: xã Long Bình, Long Phú, Tân Phú. Tổng số tiêu chí thực hiện năm 2017 là 4 tiêu chí mới (tiêu chí số 5, 6, 15 và 17) trên 4 đơn vị (xã Long Phú, Long Trị, Tân Phú và Long Bình).

- Về thu, chi ngân sách tính đến ngày 15/8/2017: Tổng nguồn thu đến nay đạt 87,07% so kế hoạch năm (36,57/42 tỷ), trừ đất thì mới chỉ đạt 64,2% so kế hoạch (26,319/41 tỷ đồng). Trong đó: Nguồn do Chi cục Thuế quản lý thu được 32,399/38 tỷ, đạt 85,26% so kế hoạch năm, sau khi trừ đất còn  22,148/37 tỷ, đạt 59,86% so kế hoạch năm. Tổng chi ngân sách thị xã có tăng so với cùng kỳ, nhưng nhìn chung chưa cao, mới chỉ đạt 63,96% dự toán (209,969/319,255 tỷ đồng). Tổng chi đầu tư năm 2017 là 40,809/77.239 tỷ đồng, đạt 52,84 % (được bổ sung thêm 13,115 tỷ) và thanh toán tạm ứng năm 2016 là 26.764/ kế hoạch 26.764 triệu đồng, đạt 100%; Chi thường xuyên: 124,637/194,946 tỷ đồng, đạt 63,93%; Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 19,178/31,401 tỷ đồng, đạt 61,07%.

- Về đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thủ tục, tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, nhất là khó khăn, vướng mắc trong khâu bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Tỷ lệ giải ngân đạt 51 % (39,391/77,239 tỷ đồng). Từ đầu năm đến nay, thị xã được tỉnh bổ sung thêm 13,115 tỷ, lũy kế vốn đến nay là 77,239 tỷ đồng. Các công trình khánh thành và khởi công trong năm 2017, tổng cộng là 18 công trình với 58,485 tỷ (đã được bố trí vốn). Cụ thể: Công trình chuẩn khánh thành đợt 02/9/2017 là 09 công trình, với 18,355 tỷ; Công trình đã khởi công và đang triển khai thi công là 09 công trình, với 40,130tỷ;

- Xây dựng đô thị loại III: Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc cho chủ trương lập đề xuất dự án “Nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông thị xã Long Mỹ tại Công văn số 1334/UBND-KT ngày 28/7/2017, UBND thị xã lập lập đề xuất dự án trình UBND tỉnh xem xét tại Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 18/8/2017, cụ thể:

+ Dự kiến tổng vốn đầu tư là 81,11 tỷ, trong đó: (1) Nâng cấp đường nội ô phường Trà Lồng: Với 19,422 tỷ, đầu tư 8 hạng mục đầu tư; (2) Nâng cấp đường nội ô phường Bình Thạnh: Với 16,632 tỷ, đầu tư 2 hạng mục đầu tư và (3) Nâng cấp đường nội ô phường Thuận An: Với 37,797 tỷ, đầu tư 3 hạng mục đầu tư;

+ Dự kiến quỹ đất thanh toán, gồm 4 khu với diện tích 18.544m2, trong đó: Khu đất kho lương thực 3.779m2; Công viên 3/2 4.565m2; Khu đất Trung tâm văn hóa (Siêu thị Nông nghiệp) 4.236m2 và Khu đất Ngã ba Vĩnh Tường 5.964m2.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: Tiếp tục thực hiện tốt tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các ngày lễ lớn. Tổ chức thành công kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7; Kiểm tra việc triển khai xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới gắn với công tác xây dựng thị xã Long Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại III; Tổ chức kiểm tra, rà soát đối tượng, tăng cường các giải pháp vận động người dân tham gia BHYT năm 2017. Tính đến ngày 14/8/2017, số người tham gia BHYT là 47.927/71.963 người, Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn 66,91%, tăng 8,62% so với cùng kỳ. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông dân số lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS – KHHGĐ năm 2017 và lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch, kết quả như sau:

- Gói KHHGĐ: Đình sản: 10/10 chỉ tiêu, đạt 100%; Vòng tránh thai:  638/505 chỉ tiêu, đạt 126,3%; Thuốc tiêm: 507/404 chỉ tiêu, đạt 125,5%; Thuốc Cấy: 118/51 chỉ tiêu, đạt 231,4%; Thuốc Uống: 3.752/3.678 chỉ tiêu, đạt 102,0%; Bao cao su: 2.368/2.304 chỉ tiêu, đạt 102,8%; Tổng các Biện pháp tránh thai: 7.393/6.952 chỉ tiêu, đạt 106,3%;

- Gói Nâng cao chất lượng dân số: Sàng Lọc trước sinh: 70/70 chỉ tiêu, đạt 100%; Sàng Lọc Sơ sinh: 44/44 chỉ tiêu, đạt 100%; Khám SK THN (cặp):30/20  chỉ tiêu, đạt 150%; Khám SK NCT: 7.964/6.372 chỉ tiêu, đạt 125%;

Ngành giáo dục tiếp tục ổn định công tác dạy và học chuẩn bị cho năm học mới, chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác tuyển sinh theo đúng quy định. Rà soát, lập danh sách các điểm trường đã xuống cấp cần nâng cấp theo lộ trình từ năm 2017 - 2020. Tiếp tục triển khai sửa chữa, nâng cấp các điểm trường xuống cấp chuẩn bị phục vụ khai giảng năm học mới 2017 – 2018.

3. Xây dựng chính quyền: Hoàn thành công tác kiểm tra công tác Cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng và công vụ năm 2017 đối với các xã, phường và các Phòng, Ban ngành thị xã. Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính và công vụ năm 2017 của tỉnh.

4. Công tác an ninh quân sự, tư pháp: Chỉ đạo tốt xây dựng kế hoạch và triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với 02 đơn vị: xã Long Trị A và phường Vĩnh Tường. Xây dựng Kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân tham gia nhập ngũ năm 2018. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Phạm pháp hình sự xảy ra 02 vụ, so với tháng trước tương đương, lũy kế năm 2017 xảy ra 14 vụ. Vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông xảy ra 01 vụ làm 01 người chết, so với tháng trước tăng 01 vụ, lũy kế năm 2017 xảy ra 04 vụ làm 04 người chết. Duy trì công tác tiếp dân theo quy định, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định Luật Tiếp Công dân. Trong tháng, tiếp 06 lượt công dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự.

Nhìn chung: Qua rà soát các chỉ tiêu KTXH-QPAN theo Nghị quyết HĐND thị xã. Tính đến tháng 7/2017 UBND thị xã đã thực hiện được kết quả như sau. Trong tổng số 16 chỉ tiêu lớn có: 04 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên; 02 chỉ tiêu đạt trên 70%; 04 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên; 06 chỉ tiêu cuối năm tính. 

- Bên cạnh những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm, tại Hội nghị tập thể thường trực UBND thị xã cũng đã chỉ ra được những khó khăn, hạn chế trong quá trình chỉ đạo, điều hành cụ thể như: (1) Diện tích xuống giống vụ Hè Thu 2017 tuy đạt vượt kế hoạch 101,29% kế hoạch vụ (9.926,54/9.800ha), nhưng giảm 26,03 ha so với cùng kỳ; (2) Đàn heo giảm 6.724 con so với cùng kỳ, lũy kế đến nay đạt 78,99% kế hoạch (25.276/32.000 con). Đàn gia cầm đạt 74,64% kế hoạch năm, giảm 133.428 con so với cùng kỳ; (3) Diện tích nuôi thủy sản đạt 102,52% kế hoạch năm (840,65/820ha), tăng 219,83 ha so với cùng kỳ, tuy nhiên sản lượng khai thác nội địa chỉ đạt 48,33% (188,48/390 tấn); (4) Công tác cải tạo vườn tạp, vườn kém hiệu quả chưa góp phần đáng kể cho sự phát triển, trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp. Đến nay, cải tạo vườn tạp mới chỉ cải tạo được 0,59/4,97ha đạt 11,87% kế hoạch. Vườn kém hiệu quả thực hiện 13,72/132ha đạt 10,39% kế hoạch; (5) Công tác chuyển đổi cây trồng vật nuôi chậm, hiệu quả thấp, một số mô hình hiệu đã xây dựng chưa triển khai rộng rãi đến người dân, mô hình mới thì chưa được xây dựng. Trong tháng có 1 hộ đăng ký mới, lũy kế đến nay là 2 hộ (xã Long Trị 01 hộ, xã Long Phú 01 hộ), đủ điều kiện giải ngân 1/2 hộ. Đã có 1 trường hợp được ngân hàng giải ngân vốn (xã Long Trị) với số tiền 50.000.000 đồng thuộc hợp phần 4 của Đề án; (6) Công tác phòng, chống lụt bão được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, được chuẩn bị khá tốt công tác PCTT - TKCN ngay từ đầu, nhưng phần thiệt hại do thiên tai gây ra còn khá lớn. Từ đầu năm đến nay, thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão như sau thiệt hại về nhà là  15 căn, 01 trường học. Ước tổng thiệt hại là 174.000.000 đồng; (7) Tổng nguồn thu đến nay đạt 87,07% so kế hoạch năm (36,57/42 tỷ), trừ đất thì mới chỉ đạt 64,2% so kế hoạch (26,319/41 tỷ đồng). Trong đó: Nguồn do Chi cục Thuế quản lý thu được 32,399/38 tỷ, đạt 85,26% so kế hoạch năm, sau khi trừ đất còn  22,148/37 tỷ, đạt 59,86% so kế hoạch năm; (8) Tổng chi ngân sách thị xã có tăng so với cùng kỳ, nhưng nhìn chung chưa cao, mới chỉ đạt 63,96% dự toán (209,969/319,255 tỷ đồng). Tổng chi đầu tư năm 2017 là 40,809/77.239 tỷ đồng, đạt 52,84 %; (9)Trong 8 tháng, bệnh tay - chân - miệng lũy kế 16 ca; bệnh sốt xuất huyết phát sinh 04 ca, lũy kế 14 ca; Công tác vận động các đối tượng tham gia BHYT chưa đi vào chiều sâu: Tính đến ngày 14/8/2017, số người tham gia BHYT là 48.151 người, đạt tỷ lệ 67,29 % dân số, đạt 74,36% kế hoạch giao; (10) Phạm pháp hình sự xảy ra 02 vụ, so với tháng trước tương đương, lũy kế năm 2017, xảy ra 14 vụ. Vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông trong 8 tháng xảy ra 04 vụ làm 04 người chết. Công tác thi hành án dân sự còn tồn nhiều với 392 vụ việc.

Trên cơ sở ý kiến các ý kiến thảo luận và đặc biệt là ý kiến của Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thị xã tại hội nghị ông Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ chỉ đạo trong thời gian tới thủ trưởng các Phòng, ban, ngành thị xã và Chủ tịch UBND xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:             Thứ nhất, Tiếp tục chỉ đạo triển khai bám sát Nghị quyết của HĐND thị xã về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình Xây dựng thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III của UBND tỉnh; Nghị quyết của Thị ủy về: Xây dựng thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị ở thị xã theo hướng văn minh. Giao Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành thị xã và UBND xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời tham mưu UBND thị xã có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện để đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thứ hai, Giao Chi cục Thuế thị xã phối hợp với UBND xã, phường tăng cường chỉ đạo, điều hành công tác thu thuế đảm bảo đạt và vượt kế hoạch. Thứ ba, Khẩn trương rà soát các công trình, dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng, cả hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng để thi công các công trình, dự án nâng cao tỷ lệ giải ngân. Thứ tư, Giao Chánh Thanh tra, Trưởng Ban Tiếp công dân thị xã và Chủ tịch UBND xã, phường thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị xúc đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2017. Thứ năm, Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh trên động, thực vật; phòng, chống thiên tai. Đặc biệt chú ý theo dõi phòng, chống dịch cúm gia cầm ở các địa bàn giáp ranh; Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đảm bảo năng suất và sản lượng theo kế hoạch. Thứ sáu, Tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh trên người, kéo giảm số ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng so với tháng trước; tập trung công tác vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; quan tâm công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động tại địa phương. Thứ bảy, Tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách hành chính, Phòng Nội vụ tiếp tục phối hợp với Phòng, Ban, ngành thị xã và xã, phường tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác cải cách hành chính, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Thứ tám, Thanh tra thị xã phối hợp với các Phòng, Ban, ngành thị xã và UBND xã, phường tiếp tục tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế đơn thư tồn đọng; tiếp công dân định kỳ và thường xuyên theo quy định. Thứ chín, Công an thị xã tiếp tục mở các đợt trấn áp các loại tội phạm và lập lại trật tự an toàn giao thông, trong đó kéo giảm tai nạn giao thông; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp tội phạm, nhất là ở vùng nông thôn. Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2018. Thứ mười, Trưởng Phòng Nội vụ tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện tốt việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức. Các Phòng, Ban, ngành thị xã và UBND xã, phường (đặc biệt là Phòng Tài chính Kế hoạch) phối hợp chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND thị xã tại kỳ họp cuối năm 2017. Phối hợp chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Đoàn Kiểm toán Nhà nước hoàn thành công việc theo kế hoạch và đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của thị xã, kịp thời báo cáo Thường trực UBND thị xã xem xét, chỉ đạo. Giao Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành thị xã và Chủ tịch UBND xã, phường kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thị xã các sự việc phát sinh trong phạm vi, quyền hạn quản lý.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã (HL)

Các tin khác