Họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kè chống sạt lở hai bên sông Cái Lớn, huyện Long Mỹ (nay là thị xã Long Mỹ)
10/9/2017, 20:6 (GMT+7)

Chiều ngày 07/9/2017, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kè chống sạt lở hai bên sông Cái Lớn, huyện Long Mỹ (nay là thị xã Long Mỹ) đã tổ chức cuộc họp thông qua Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Kè chống sạt lở hai bên sông Cái Lớn, huyện Long Mỹ (nay là thị xã Long Mỹ). Thành phần tham dự có: Thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình.


Đại diện Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang - Chi nhánh Thị xã Long Mỹ, Phó Chủ tịch thường trực hội đồng thông qua Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với công trình nêu trên. Trong phương án đợt này, sẽ thông qua 05 hộ còn lại trên địa bàn phường Bình Thạnh và 21 hộ trên địa bàn phường Thuận An. Cụ thể như sau:

- Đối với 05 hộ khu vực phường Bình Thạnh: 04 hộ phê duyệt bổ sung và 01 hộ phê duyệt mới; các trường hợp này đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận (theo kết quả xác minh nguồn gốc đất và điều kiện cấp Giấy chứng nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 442/BC-TNMT ngày 10/7/2017); thống nhất đối với những trường hợp được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước;

- Đối với 21 hộ khu vực phường Thuận An: Trong 21 trường hợp có 20 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức, thu hồi với diện tích 152,2m2 (trong đó: Diện tích đủ điều kiện là 152,2m2; Đất ở tại đô thị là 93,2m2; Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ là 26,2m2 và Đất trồng cây lâu năm là 32,8m2). Vị trí thu hồi thuộc khu vực 5, phường Thuận An thuộc tờ bản đồ số 12. Tổng kinh phí thực hiện phương án là 1.827.713.139đ, trong đó: Chi phí bồi thường, hỗ trợ đất: 1.013.986.800đ; Chi phí bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình: 645.070.599đ; Chi phí hỗ: 2.500.000đ; Chi phí dự phòng 10%: 166.155.740.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình, bà Nguyễn Kim Huyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã Long Mỹ (Kiêm Chủ tịch Hội đồng) đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hậu Giang – Chi nhánh Thị xã Long Mỹ (cơ quan thường trực Hội đồng) tiếp thu, sớm hoàn chỉnh phương án và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND thị xã phê duyệt theo quy định. Đồng thời giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định thu hồi đất đối với các hộ đã được được phê duyệt trong phương án đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai./.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã (HL)

Các tin khác