Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 01/2019
25/1/2019, 17:28 (GMT+7)

Sáng ngày 25/01/2019, tại Phòng họp số 2 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, ông Dương Hải Lâm – Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì buổi sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 01/2019. Tham dự có 13 người là Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức Khối Văn phòng Sở. Hội nghị đã triển khai Thông tư số 41/2018/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT; Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại giải thể tổ chức hành chính; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạn viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 528/QĐ- SNNPTNT ngày 13/12/2018 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng của Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT Hậu Giang.

Qua việc triển khai “Ngày Pháp luật” giúp công chức, viên chức nắm được các quy định như sau: 

Các quy định về hoạt động của Hội đồng quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, thành viên, quy chế hoạt động của Hội đồng; các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chức, nguyên tắc, điều kiện; trình tự thủ tục trong thành lập; các quy định về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Hội đồng tuyển dụng công chức; nội dung và hình thức xét tuyển công chức; tổ chức tuyển dụng công chức; trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức; chế độ tập sự đối với công chức; phân công tổ chức thi nâng ngạch công chức; môn thi, hình thức, thời gian thi nâng ngạch; các quy định công tác thi đua khen thưởng của cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang; đối tượng, nguyên tắc thi đua, khen thưởng; hình thức, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; trình tự thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở, Hội đồng xét sáng kiến cấp cơ sở; Hội đồng sáng kiến của cơ quan, đơn vị.

Kết thúc buổi sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ông Dương Hải Lâm – Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tập thể Khối Văn phòng Sở tiếp tục nghiên cứu thêm các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách của từng công chức ... để tham mưu Ban Giám đốc Sở trong tuyển dụng, nâng ngạch, thi thăng hạng, hợp đồng lao động; xét thi đua khen thưởng; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy đúng quy định. Nhằm kịp thời cụ thể hóa các văn bản pháp luật trong quản, góp phần xây dựng nền hành chính công khai minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước./.

                                                           

Trần Vinh Hiển

Văn phòng Sở Nông Nghiệp và PTNT

 

 


Các tin khác