Thực hiện công trình phần việc của Công đoàn cơ sở Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân năm 2018
1/11/2018, 16:55 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 01/KH-CĐVC ngày 23/1/2018 về việc phát động phong trào thi đua năm 2018. Nhằm thực hiện công trình thiết thực lập thành tích để chào mừng Đại hội Liên đoàn Lao động lần thứ X tỉnh Hậu Giang và Đại hội công Đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023.

Công Đoàn cơ sở Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân thực hiện công trình chăm sóc rừng tràm được triển khai tại khoản 11 trực thuộc Khu vườn chim Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.  Từ đóng góp ngày công lao động của công đoàn viên kết quả thu về  45.000.000 đồng cho đơn vị.

Sau khi tiến hành nghiệm thu công trình, ngày 30/10/2018 Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân ra quyết định công nhận công trình chăm sóc rừng tràm năm 2018 là công trình của Công đoàn cơ sở Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân năm 2018./.

 

                                                Người viết: Nguyễn Thị Thanh Nghiên

                                                                                 TTNNMX

Các tin khác