Huyện Long Mỹ: Phát triển mô hình trồng khổ qua sạch
29/10/2018, 7:58 (GMT+7)

Năm 2018, huyện Long Mỹ được Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ thực hiện mô hình trồng Khổ Qua sạch, địa điểm thực hiện tại ấp 8, xã Lương Nghĩa. Mô hình có quy mô 100 m2, áp dụng biện pháp cấp dinh dưỡng cho cây sử dụng từ nguồn nước thải biogas trong chăn nuôi heo.

Nước thải Biogas được xử lý: Lấp túi ủ Biogas kích thước 1 m x 12 m; nước thải sau khi được phân hủy trong túi ủ được dẫn lấy vào bồn tiếp tục xử lý, khi xử lý đạt yêu cầu mới pha loãng để tưới cho cây Khổ Qua, tỉ lệ pha tưới từ  50 – 75 % (tưới gốc). Với tỉ lệ pha tưới như trên thì cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây phát triển và đạt năng suất tương đương với mô hình đối chứng sử dụng phân hóa học.  Khi Khổ Qua cho trái thì sử dụng bao trái để tránh sâu hại tấn công, trong suốt quá trình trồng hoàn toàn không sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm làm ra mẫu mã đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được nông dân lân cận đặt mua sử dụng hết.

Ngoài sản phẩm trái, nông dân còn thu được đọt non dây Khổ Qua được thu được trong quá trình tỉa nhánh, được bán hoặc nấu canh, có giá trị dinh dưỡng rất cao. Hiện tại mô hình này đang phát triển được 03 điểm tại xã Lương Nghĩa, Lương Tâm và xã Xà Phiên, theo chiết tính của hộ Nguyễn Việt Hùng (xã Lương Nghĩa), thì nếu chăm sóc tốt thì lợi nhuận thu được từ 40.000 đ – 50.000 đ/m2.

Đây là mô hình mới, phù hợp phát triển qui mô nhỏ, tạo điều kiện phát triển ở hộ gia đình, vừa tận dụng điều kiện sẵn có của gia đình để tăng thu nhập, tạo nguồn rau quả sạch cho gia đình sử dụng hàng ngày. Trong thời gian tới huyện Long Mỹ sẽ tiếp tục nhân rộng và mở rộng qui mô để khuyến khích nông dân trồng và sử dụng sản phẩm rau quả sạch, nhằm bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, góp phần bảo vệ môi trường.

Lâm Văn Việt

Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ

Các tin khác