Huyện Long Mỹ: Chế biến các sản phẩm từ Mãng cầu
10/10/2018, 15:36 (GMT+7)

Đa dạng hóa sản phẩm mãng cầu từ phương pháp chế biến là hướng đi mới và hiệu của của nông dân xã Thuận Hòa huyện Long Mỹ.

Xã Thuận Hòa là đơn vị có diện tích trồng cây Mãng Cầu Xiêm lớn nhất trên địa bàn huyện Long Mỹ (77,5 ha). Những năm trước đây giá Mãng Cầu cao (20.000 – 30.000 đ/kg) thì người trồng Mãng Cầu có lãi rất cao. Nhưng hiện nay giá Mãng Cầu xuống thấp (10.000 – 15.000 đ/kg) thì lợi nhuận của nông dân cũng giảm rõ rệt. Chính vì thế, huyện đang vận động nông dân tận dụng sản phẩm sẵn có của gia đình để chế biến các sản phẩm từ Mãng Cầu, như trà, kẹo, mức Mãng Cầu...

Hiện tại trên địa bàn xã Thuận Hòa đã có 03 cơ sở và một Hợp tác xã chế biến trà Mãng Cầu, đã được tập huấn trang bị kiến thức về các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và được Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cấp giấy phép đủ điều kiện để chế biến các sản phẩm từ Mãng Cầu.

Ngày 26/9/2018, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hậu Giang đã đến làm việc, hướng dẫn những biện pháp cơ bản giúp các cơ sở duy trì thực hiện các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm để trong thời gian tới cung ứng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm cho quầy trưng bày, giới thiệu sản phẩm Khuyến nông và nông sản an toàn. Nhằm quảng bá sản phẩm và tạo đầu ra ổn định cho nông dân.Từng bước tiến tới xây dựng quy trình sản xuất Mãng cầu theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản của nông dân làm ra./.

Nguyễn Thuấn Hồng
Trạm Khuyến nông huyện Long Mỹ

Các tin khác