Kết quả thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2018
2/10/2018, 14:30 (GMT+7)

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở nông nghiệp và PTNT Hậu Giang đã tổ chức triển khai 07 đoàn thanh tra (01 đoàn thanh tra hành chính và 06 đoàn thanh tra chuyên ngành). Đã kết thúc 06 đoàn, còn 01 đoàn đang trong quá trình xử lý.

Trong 07 đoàn thanh tra có 02 đoàn thanh tra được chuyển tiếp từ năm 2017 sang; 02 đoàn thanh tra theo kế hoạch và 03 đoàn thanh tra đột xuất.

Kết quả công tác thanh tra chuyên ngành đến thời điểm hiện tại đã thanh, kiểm tra được 87 cơ sở (công ty, cửa hàng, đại lý…). Trong quá trình thanh tra đoàn thanh tra đã phát hiện một số hành vi vi phạm hành chính như: Kinh doanh thức ăn chăn nuôi kém chất lượng; kinh doanh không đúng ngành nghề quy định; kinh doanh phân bón, thuốc BVTV hết hạn sử dụng, giả và kém chất lượng…

Quá trình thanh tra đơn vị đã lấy 49 mẫu để kiểm tra chất lượng, cụ thể: 02 mẫu thuốc bảo vệ thực vật; 31 mẫu phân bón; thuốc thú y 02 mẫu và 14 mẫu thức ăn chăn nuôi.

Đã ban hành tổng cộng 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền với tổng số tiền là 122.250.000 đồng.

Nhìn chung, tình hình vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp giảm theo từng năm. Đó là nhờ công tác thanh, kiểm tra ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là người dân có ý thức cảnh giác cũng như tích cực tham gia cùng các cơ quan chức năng đẩy lùi nạn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y… kém chất lượng và giả lưu thông trên thị trường.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình thanh, kiểm tra ngành sẽ lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở về điều kiện kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, vật tư nông nghiệp; về chế tài xử lý. Thường xuyên khuyến cáo người dân nên mua sản phẩm ở những cửa hàng, đại lý mà họ tin tưởng sử dụng nhiều năm, có uy tín ở địa phương. Bởi hiện nay có một số công ty, doanh nghiệp không thông qua đại lý mà trực tiếp cung cấp sản phẩm cho người dân, họ thấy rẻ nên mất cảnh giác, dẫn đến mua phải hàng dởm.

Thanh tra Sở

Các tin khác