Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 3/2018
9/3/2018, 14:3 (GMT+7)

Chiều ngày 08 tháng 3 năm 2018, tại Phòng họp số 2 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, ông Ngô Minh Long – Phó Bí thư Đảng ủy Sở - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì buổi sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 3/2018. Tham dự có 18 người là Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức Khối Văn phòng Sở. Triển khai các nội dung như sau: 06 quy định mới có hiệu lực trong tháng 3/20182; Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 – 2020.

Qua việc triển khai “Ngày Pháp luật” giúp công chức, viên chức nắm được các quy định về: Nhà mạng không được khuyến mãi trả trước 50%; Kê đơn thuốc cho trẻ em dưới 72 tháng tuổi phải ghi Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ; quy định mới về quản lý ô tô cũ nhập khẩu, phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; thu tiền sử dụng đất với diện tích tăng thêm, do đo đạc lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận; quy định mới về hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản, phải áp dụng các biểu mẫu mới trong thủ tục hưởng trợ cấp chế độ thai sản và chế độ bảo hiểm do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu giảm còn 470.000 đồng + Số lượng mẫu x 80.000 đồng/mẫu; (quy định cũ là: 500.000 đồng + Số lượng mẫu x 90.000 đồng/mẫu); mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sinh thái và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng; cụ thể đến năm 2020, tốc độ tăng GDP nông nghiệp đạt khoảng 3%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 3,5%/năm; tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 40%; lao động nông nghiệp được đào tạo đạt khoảng 22%; Hỗ trợ ngành trồng trọt và chăn nuôi thực hiện tái cơ cấu theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, góp phần đạt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất (GTSX) bình quân hàng năm ngành trồng trọt từ 2,5 - 3%, chăn nuôi từ 4 - 5%; chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư nông thôn.

Kết thúc buổi sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ông Ngô Minh Long – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các Khối Văn phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các chính sách và mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020. Nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về tái cơ cấu Ngành đạt được các mục tiêu tăng trưởng đề ra./.

                                                           

Trần Vinh Hiển

Văn phòng Sở Nông Nghiệp và PTNT

 

 

Các tin khác