Dự án Nuôi Baba đực thương phẩm trên địa bàn thị xã Long Mỹ
9/3/2018, 11:3 (GMT+7)

Vừa qua, Hội đồng khoa học thị xã Long Mỹ do bà Nguyễn Thị Kim Huyền - Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ đã chọn Dự án khoa học “Nuôi Baba đực thương phẩm trong ao đất” của Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ để thực hiện năm 2018 do ông Huỳnh Thế Anh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ làm chủ nhiệm đề tài, với tổng kinh phí 85 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học là 55 triệu đồng, vốn đối ứng 02 hộ dân là 30 triệu đồng, thời gian thực hiện 2,5 năm, địa điểm là ấp 8, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Trên cơ sở đó, Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ kết hợp cùng với UBND xã Long Trị đã chọn được 02 hộ và tiến hành hướng dẫn kỹ thuật để xây dựng và xử lý ao nuôi, dự kiến đến cuối tháng 3 năm 2018 sẽ thả con giống. Việc thực hiện Dự án này đã tạo điều kiện cho các hộ gia đình tăng thêm thu nhập, đa dạng mô hình trên địa bàn xã, góp phần trong việc công nhận xã Nông thôn mới trong thời gian tới.

                                        Võ Hồ Vịnh - Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Mỹ

Các tin khác