HỌP MẶT 86 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG
14/10/2016, 14:32 (GMT+7)

Ban Dân vận Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2016) và tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống khẳng định, từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, các xã, thị trấn trong huyện đã năng động, sáng tạo, có nhiều cách dân vận khéo, xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, cũng như nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Năm 2016, toàn huyện có 80 mô hình, điển hình về dân vận khéo được đăng ký, kết quả có nhiều mô hình triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh./.

VĂN MINH

Đài truyền thanh huyện

Các tin khác