THỰC HIỆN TỐT CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT QUỐC PHÒNG
6/10/2016, 13:43 (GMT+7)

Qua 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, huyện Phụng Hiệp đã phát huy mọi nguồn lực, tập trung nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; tăng cường xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương, từng bước xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

10 năm qua, công tác huấn luyện, diễn tập ở huyện Phụng Hiệp đều đạt kết quả cao.

Từ khi Luật Quốc phòng có hiệu lực thi hành (ngày 1-1-2006), Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Phụng Hiệp đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện xây dựng chỉ thị, kế hoạch và các văn bản liên quan, sau đó tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện một cách nghiêm túc. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trong đơn vị và ban CHQS các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quốc phòng đến cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị, coi đây là một trong những vấn đề tổng hòa các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng quê hương. Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng lực lượng vũ trang có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, đảm bảo số lượng và chất lượng. Đến nay, huyện xây dựng lực lượng thường trực so với biên chế đạt 124%; xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 87%; tỷ lệ dân quân tự vệ toàn huyện đạt 1,41% dân số…

Trung tá Trần Minh Luân, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Phụng Hiệp, cho hay: “Để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt về số lượng lẫn chất lượng, hàng năm Ban CHQS huyện đều tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện quán triệt đến từng cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong xây dựng và phát triển lực lượng dân quân cơ sở. Mỗi năm đều chọn mô hình, địa phương có cách làm đột phá, cuối năm sơ, tổng kết để đánh giá những mặt được và chưa được để rút kinh nghiệm cho năm tiếp theo”.

Bên cạnh việc xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang, công tác huấn luyện, diễn tập cũng được huyện chú trọng thực hiện. Trong 10 năm qua, huyện tổ chức hơn 110 cuộc huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp tỉnh, huyện, xã với trên 9.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ tham gia. Hàng năm, huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng, dân quân tại chỗ, tự vệ cơ quan đều có 80% đạt khá, giỏi.

Năm 2016, xã Hiệp Hưng được huyện chọn diễn tập chiến đấu phòng thủ có phần thực binh, sử dụng đạn hơi thuốc nổ. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên trong các giai đoạn diễn tập địa phương đều thực hiện tốt. Qua đánh giá rút kinh nghiệm, xã được xếp loại khá, giỏi. Anh Lê Thịnh Khuê, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hiệp Hưng, cho biết: Hàng tháng, hàng quý, Ban CHQS xã đều nắm lại nguồn dân quân tự vệ để xem lực lượng còn ở địa phương bao nhiêu, nếu có người đi làm ăn xa thì sẽ lên kế hoạch thay thế để khi tổ chức huấn luyện đảm bảo về số lượng, chất lượng. Chính vì vậy mà mỗi năm công tác huấn luyện hay diễn tập ở xã đều đạt kết quả trên giao.

Một điểm sáng nữa trong thực hiện Luật Quốc phòng ở huyện thời gian qua, là địa phương luôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Với phương châm, lấy chất lượng làm mục tiêu, huyện tuyển chọn các thanh niên có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới để đưa đi nhập ngũ. Tính đến nay, sau 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng, huyện đã tiễn gần 2.500 thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Là địa phương có diện tích tự nhiên trên 1.200ha, dân số chỉ khoảng 8.800 người, nhưng bình quân mỗi năm thị trấn Kinh Cùng luôn đảm bảo chỉ tiêu giao quân trên 10 thanh niên. Có được kết quả này là do sự phối hợp nhịp nhàng, nắm nguồn chặt chẽ ngay từ cơ sở. Anh Trần Văn Nết, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn, cho biết: Để công tác đưa quân ở Kinh Cùng đạt kết quả cao, địa phương luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến thanh niên trong toàn thị trấn về quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, công tác phúc tra nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự cũng được thực hiện chặt chẽ. Công tác bình nghị ra dân được thực hiện đúng quy định nên 10 năm qua ở Kinh Cùng không có tình trạng thanh niên chống khám sức khỏe hay chống lệnh nhập ngũ”.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác đưa quân, mà các chính sách hậu phương quân đội cũng được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng. Lực lượng vũ trang huyện luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp thực hiện tốt đề án, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững mối đoàn kết quân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Trung tá Luân cho biết thêm: Trong những năm tiếp theo, để thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Đảng ủy, Ban CHQS huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai sâu rộng đạo luật này và các chỉ thị, nghị quyết đến ban, ngành, đoàn thể; xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, sát với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Công tác huấn luyện, diễn tập hàng năm sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm, đánh giá đúng tình hình để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; kịp thời biểu dương những cá nhân điển hình trong thực hiện các phong trào do ngành phát động. Từng bước xây dựng lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Luật Quốc phòng quy định nội dung giáo dục quốc phòng là giáo dục quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và kỹ năng quân sự cần thiết; rèn luyện thể lực để công dân sẵn sàng làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức những kiến thức cơ bản về đường lối quân sự và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng”.

 

Bài, ảnh: THANH DUY

Đài truyền thanh huyện

Các tin khác