Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước
28/11/2018, 8:56 (GMT+7)

Cải cách hành chính nhà nước nhằm tạo ra những thay đổi có tính toàn diện, lâu dài và có mục đích làm cho hệ thống hành chính nhà nước thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ quản lý xã hội của mình; thay đổi và hợp lý hóa bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách chuyên khảo “Hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước” do PGS.TS Ngô Thành Can và Ths. Đoàn Văn Dũng biên soạn.

Cuốn sách gồm 6 chương viết về: Hành chính nhà nước; Đề cập đến những vấn đề công vụ, công chức; Nội dung cải cách hành chính và triển khai thực hiện cải cách hành chính; Giới thiệu về các giải pháp cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam; Giới thiệu một số kinh nghiệm quốc tế về cải cách hành chính nhà nước.

Với cách trình bày ngắn gọn, súc tích, khoa học, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ, công chức, viên chức và bạn đọc quan tâm tới vấn đề hành chính nhà nước và cải cách hành chính nhà nước hiện nay.

Sách đang được phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Hậu Giang./.

VÕ DIỆU

Các tin khác