Thông báo tuyển dụng
4/10/2017, 7:53 (GMT+7)


SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH HẬU GIANG

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 

 


THÔNG BÁO

Tuyển nhân viên Bảo vệ

 

Thư viện tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng nhân viên Bảo vệ như sau:

1. Điều kiện tuyển dụng: đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

- Là công dân Việt Nam.

- Nam giới từ  đủ 18 tuổi trở lên.

          - Có lý lịch rõ ràng.

          - Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

          - Trình độ học vấn Trung học phổ thông trở lên.

          * Ưu tiên tuyển dụng lực lượng bảo vệ là những người đã có thời gian công tác trong lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân hoặc người đã được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ.

          2. Hồ sơ xin việc gồm:

          - Đơn xin việc. 

          - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.

          - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

           - Giấy Chứng minh nhân dân (Bản sao có chứng thực).

           - Sổ hộ khẩu (Bản sao có chứng thực).

- Bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông (bản sao có chứng thực).

           - Các bằng cấp khác (nếu có).

          3. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2017.

          4. Nơi nhận hồ sơ:

          Hồ sơ xin việc nộp trực tiếp về phòng Hành chính – Tổng hợp Thư viện tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ: Số 03 - đường Đồ Chiểu, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại liên hệ: 0293.3876976 (Trong giờ hành chính).

 

 

Hậu Giang, ngày 19 tháng 9 năm 2017

                               GIÁM ĐỐC

 

 

Các tin khác