Văn phòng UBND tỉnh chủ động hơn công tác tham mưu, đề xuất
29/12/2017, 9:12 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 2018 vào chiều ngày 28/12

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tặng Bằng khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đảng và Chính quyền năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh. Năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung ra sức chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghi quyết đạt kết quả khá toàn diện, thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổng hợp; hậu cần, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, tăng cường trách nhiệm giải quyết công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;, v.v. cũng được chú trọng và mang lại nhiều kết quả tích cực. , từ đó, giúp cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017.

Về công tác Đảng, năm qua Đảng bộ Văn phòng cũng quan tâm chỉ đạo, thường xuyên, toàn diện  các mặt công tác về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khoá 11) những vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay gắn với cuộc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ,… góp phần hoàn thành nhiệm vụ cơ quan.

 Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định trong thực hiện các nhiệm vụ công tác của Văn phòng thời gian qua như: Việc thực hiện nhiệm vụ từng lúc chưa đáp yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; việc nắm bắt tình hình hoạt động của sở, ban ngành chưa thật sâu sát; cán bộ, công chức Văn phòng đôi lúc còn bộc lộ yếu kém, chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới; Đảng uỷ còn bị động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và còn nặng về chuyên môn, công tác kiẻm tra, giám sat trong Đảng còn chậm, chưa sát với yêu cầu kê hoạch đề ra.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh đã đề phương hướng năm 2018 như: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp phục vụ sự quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh; sắp xếp bộ máy tổ chức; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin kịp thời phục vụ tốt cho Thường trực UBND tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ,…

          Hội nghị, đã nghe các đại biểu thảo luận, góp ý và kiến nghị các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng trong thời gian tới.

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên đã ghi nhận và biểu dương sự nổ lực, cố gắng phấn đấu và những kết quả đạt được Văn phòng UBND tỉnh trong năm qua, từ đó, góp phần vào việc đạt và vượt 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch cũng chia sẽ những khó khăn của Văn phòng và chỉ ra một số hạn chế Văn phòng sớm khắc phục; đồng thời Phó Chủ tịch chỉ đạo thời gian tới: Văn phòng UBND tỉnh cần phải tăng cường tính chủ động, nâng cao công tác tham mưu, dự báo; đổi mới phương pháp phối hợp với các sở, ban, ngành và trung ương; kiện toàn bộ máy tổ chức; tăng cường thu thập nắm bắt thông tin phục vụ tốt hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, tạo mối quan hệ tốt và phải quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018 của tỉnh.

         Dịp này, Văn phòng UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017/.

MT

Các tin khác