Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở
1/12/2017, 13:22 (GMT+7)

Tọa đàm diễn ra vào buổi chiều ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, do Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận và chỉ đạo

Đây là Tọa đàm lần đầu tiên được tổ chức và tập trung vào việc nâng chất lượng hoạt động Nhà văn hóa – Khu thể thao ấp, khu vực; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đồng chí Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban BCĐ tỉnh; đồng chí Đỗ Chiêu Quí – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Lý – Phó Giám đốc Sở VHTTDL, Ủy viên Thường trực BCĐ tỉnh cùng chủ trì Tọa đàm.

Có 10 ý kiến phát biểu tại Tọa đàm về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và giải pháp xoay quanh các nội dung: Văn bản pháp lý của trung ương và địa phương về thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; công tác tổ chức cán bộ; cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nội dung, hình thức, chất lượng và các mối quan hệ trong việc tổ chức các hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; cơ chế xã hội hóa …

Thay mặt chủ tọa Tọa đàm, đồng chí Đồng Văn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban BCĐ tỉnh đề nghị: BCĐ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, quan tâm hơn nữa đến hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; đồng thời nghiên cứu, vận dụng và nhân rộng những mô hình tiêu biểu, cách làm hay, những bài học kinh nghiệm, các sáng kiến và giải pháp được chia sẻ tại Tọa đàm hôm nay sao cho phù hợp với thực tế địa phương, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương mình. Sở VHTTDL với vai trò Thường trực BCĐ tỉnh tổng hợp các ý kiến của đại biểu, khẩn trương giải quyết hoặc phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương có liên quan hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất được đặt ra tại Tọa đàm hôm nay và triển khai tổ chức thực hiện; đồng thời có theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả cho Thường trực UBND tỉnh./.

Bài và ảnh: Quang Bình

Các tin khác