Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
10/4/2018, 10:12 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-TTXTDL ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hậu Giang về việc tham gia “Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2018”. Đây là một sự kiện truyền thống của ngành Du lịch thành phố, được tổ chức hằng năm, với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy thị trường nội địa.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang giới thiệu đặc sản Hậu Giang tại gian hàng Du lịch tỉnh tại Ngày hội Du lịch Thành phố năm 2017.

Tiếp ni thành công ca Ngày hi du lch Thành ph H Chí Minh năm 2017. Năm nay Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lch tiếp tc tham gia Ngày hi Du lch Thành ph H Chí Minh ln th 14 năm 2018 vi ch đ “Chào hè 2018” vi nhiu hot đng phong phú, ý nghĩa và là mt s kin truyn thng hàng năm ca ngành Du lch nhm tôn vinh các thương hiu du lch uy tín trong nưc, phát huy tinh thn khi nghip ca các doanh nghip du lch tr và là cơ hi đ các doanh nghip du lch trong và ngoài nưc gii thiu, chào bán các sản phẩm, dịch vụ du lch mi, hp dn nhm thu hút th trưng du lch ln và đy tim năng ca thành ph H Chí Minh. Đây cũng là cơ hi đ Du lch Giang qung bá rng rãi nhng hình nh cũng như nhng sn phm du lch đc trưng đến vi khách du lch Thành ph. Bên cnh đó đây là dp đ Hu Giang m rng t chc xúc tiến qung bá nhm đưa du lch Hu Giang ngày mt phát trin trên bưc đưng hi nhp.

Thi gian d kiến t chc: T ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 năm 2018.
Đ
a đim: Khu B Công viên 23/9, Qun 1, Thành ph H Chí Minh.

   Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lch Hu Giang thông báo và kính mi Quý doanh nghip đăng ký tham gia “Ngày hi Du lch Thành ph H Chí Minh năm 2018”. Mi chi tiết xin vui lòng liên h trc tiếp ti Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lch Hu Giang. S 17A, đưng Nguyn Công Tr, phưng 1, Thành ph V Thanh, tnh Hu Giang.

Toàn Nguyn

Các tin khác