Hỗ trợ Hậu Giang phát triển du lịch
22/3/2018, 9:40 (GMT+7)

(HG) - Mới đây, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh để đánh giá sự phát triển, đồng thời có hướng hỗ trợ, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong phát triển du lịch của Hậu Giang, để từng bước đưa du lịch phát triển xứng tầm

Không chỉ tìm hiểu về các điểm du lịch Hậu Giang đang đầu tư, đoàn khảo sát còn đi sâu khảo sát đời sống, nhu cầu của người dân, để có hướng đề xuất hợp lý.

Ông Trần Văn Tư, Chủ tịch Hội Khoa học và Xã hội nhân văn, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ, cho biết chuyến khảo sát theo sự đề xuất của tỉnh Hậu Giang, nhằm giúp địa phương thấy hết những khó khăn, hạn chế, cách khai thác tiềm năng du lịch hay, hiện đại, nhằm phát triển du lịch đúng hướng. Đây chỉ là bước đầu, cần tiếp tục có sự nghiên cứu khoa học từ thực tiễn, để có thể khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh phát triển du lịch. Trước mắt, Hậu Giang cần tổ chức hội thảo khoa học, để có thông tin khoa học từ thực tiễn, thống nhất hướng đi, triển khai các dự án phát triển du lịch và cách thức khai thác mang lại hiệu quả tốt nhất…

Tin, ảnh: V.TRÀ

Các tin khác