Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hậu Giang nhiệm kỳ 2017 - 2020
17/8/2017, 16:32 (GMT+7)

Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015–2017 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2017-2020, sáng ngày 17/8/2017 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang Chi bộ Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hậu Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020.

Đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang; đồng chí Nguyễn Thế An –Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hậu Giang cùng sự có mặt của 9/9 đảng viên và các đoàn viên ưu tú tham dự.


Các đồng chí tham dự Đại hội

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc, trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Chi bộ Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

  Thông qua những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đánh giá: Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hậu Giang đã diễn ra đúng quy trình, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ Trung tâm tiếp tục cố gắng thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ viên chức, đoàn kết, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn chỉnh văn kiện đại hội. Tại Đại hội, đại biểu cũng đã thống nhất cao dự thảo báo cáo và tập trung thảo luận đóng góp các chỉ tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới, cũng như đánh giá cao vai trò lãnh đạo và sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ trong công tác đoàn thể.

      Sau một buổi làm việc thật nghiêm túc, đúng quy trình, Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy mới nhiệm kỳ 2017 - 2020. 100% đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Hậu Giang nhiệm kỳ 2017 – 2020.

 Nguyễn Bích Ngân

Các tin khác