Cần hơn 580 tỉ đồng xây dựng các công trình VH-TT&DL thiết yếu
10/4/2014, 10:39 (GMT+7)

(HG) - UBND tỉnh Hậu Giang đã có văn bản chính thức đề nghị các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, VH-TT&DL thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bố trí khoản kinh phí 580,5 tỉ đồng (trong đó 558 tỉ đồng từ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu và 22,5 tỉ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia)

cho tỉnh Hậu Giang để đầu tư xây dựng các công trình: Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang (151 tỉ đồng), khu hậu cứ Đoàn ca múa nhạc dân tộc (132 tỉ đồng), Bảo tàng tỉnh Hậu Giang (50 tỉ đồng), Thư viện tỉnh Hậu Giang (35 tỉ đồng), Sân vận động tỉnh Hậu Giang (150 tỉ đồng), bảo tồn và phát huy chợ nổi Ngã Bảy (30 tỉ đồng), xây dựng loại hình du lịch cộng đồng tại vùng khóm Cầu Đúc - TP.Vị Thanh (10 tỉ đồng), Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phụng Hiệp (10 tỉ đồng)…

THANH TRIỀU

Nguồn: BHG

Các tin khác
* Tin mới (03/03)