Hội Nghị Chuyên Đề Thi Đua Năm 2014
27/2/2014, 7:49 (GMT+7)

Vào lúc 7h30 ngày 21/2/2014 tại Hội trường Sở VH,TT&DL tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Hội nghị chuyên đề bàn về Công tác thi đua năm 2014. dưới sự chủ trì của Ông Phạm Thanh Nhu giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Hậu Giang.

Thành phần tham dự gồm có BGĐ Sở, các phòng Ban, các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng VHTT, Trung tâm Văn hóa các huyện, Thị và TP Vị Thanh.

Nội dung chủ yếu của Hội nghị là bàn về thang điểm Thi đua năm 2014 của toàn ngành VH,TT&DL tỉnh nhà.

Mục đích chủ yếu mà BGĐ Sở đua ra để Hội nghị bàn luận là làm sao cho công tác thi đua năm 2014 đảm bảo tính phù hợp cao, đảm bảo dân chủ, công bằng giữa các đơn vị và giữa các huyện, Thị Thành với nhau.

Qua đó đã có hơn 20 ý kiến thảo luận và đi đến thống nhất chung theo như Bảng điểm mà Hội đồng thi đua đã đưa ra và khi kết luận cuối cùng BGĐ Sở cho ý kiến chỉ đạo là vấn đề thi đua năm 2014 bàn luận luôn mang tính dân chủ, rất Sôi động, Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến khác nhau.

Để đi đến thống nhất chung thì sau cuộc Hội nghị này BGĐ Sở cùng một số thành viên của Hội đồng sẽ ngồi lại tiếp tục rà soát cụ thể để sớm đưa ra một Bảng thang điểm, thi đua phù hợp cao cho năm 2014.

Qua đó phát động phong trào thi đua của toàn ngành được cụ thể và chi tiết hơn.

 

 

Bài: N.V.H

Các tin khác