Đại Hội Đoàn Viên Chi Đoàn Trung Tâm Nhiệm Kỳ 2014 – 2015
24/2/2014, 15:10 (GMT+7)

Ngày 14 tháng 02 năm 2014, được sự chỉ đạo của Chi bộ Trung tâm, Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, Chi đoàn Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hậu Giang đã tiến hành tổ chức Đại hội Đoàn viên Chi đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2015.

Đại biểu tham dự Đại hội gồm có Ông Nguyễn Văn Hoàng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đồng chí Lê Khanh Trong – Phó Bí thư thường trực Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, Lãnh đạo Công đoàn, Lãnh đạo các Phòng và cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn của Trung tâm.

Nội dung chính của Đại hội là báo cáo hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014; Qua phần tự phê của Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2014 về những mặt ưu, khuyết điểm để từ đó chấn chỉnh và rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện hơn công tác đoàn và phong trào thanh niên cho nhiệm kỳ tới; Đại hội đã nêu lên phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo để đại biểu cùng thảo luận, lấy ý kiến và đã thống nhất đề ra Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 – 2015 để Chi đoàn thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Hoàng đánh giá cao việc thực hiện thắng lợi công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, cũng đã chỉ ra những thiết sót tồn tại cần được khắc phục và cần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Trong phần phát biểu chỉ đạo này, thay mặt Chi bộ và lãnh đạo Trung tâm đồng chí đã động viên Chi đoàn luôn duy trì và phát huy những thành tựu mà Chi đoàn đã đạt được trong năm qua và khẳng định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chi đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kết thúc nhiệm kỳ cũ, với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc Đại hội đã bầu lại BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mới gồm 02 đồng chí (Đ/c Trần Văn Đạt – Bí thư, Đ/c Phạm Thúy Quyền – Phó Bí thư) có đủ năng lực và bản lĩnh chính trị để phát huy và nâng cao vai trò sức mạnh của tổ chức Đoàn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2014 - 2015.

Bài: Văn Đạt

Các tin khác