Tổng kết Hội nghị Ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch
15/1/2014, 14:16 (GMT+7)

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2013 Ngành Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh nhà Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Đến tham dự Hội nghị hơn 70 Đại biểu tham dự gồm lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành đoàn thể cấp tỉnh, đại biểu các huyện, thị thành và lực lượng làm công tác VH,TT&DL của tỉnh, của huyện, Thị Xã, Thành phố cùng tham dự.

            Sau khi nghe Lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh trình bày thông qua bản báo cáo hoạt động VH,TT&DL năm 2013, phương hướng nhiệm vụ  công tác VH,TT&DL năm 2014 và báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm 2013, kế hoạch phát động thi đua ngành VH,TT&DL năm 2014; Các đại biểu tham dự đã có 6 ý kiến đóng góp tích cực cho hoạt động sự nghiệp VH,TT&DL năm 2013 cũng như phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2014. Đặc biệt trong đó có ý kiến phát biểu của lãnh đạo ngành tuyên giáo mà bản thân tôi thấy hết sức tâm đắc. Trong đó có nhấn mạnh một số lĩnh vực mà ngành VH,TT&DL tỉnh cần quan tâm.

            1. Một là: Cơ sở vật chất cho hoạt động VH,TT&DL cần phải được đầu tư.

            - Cần có đề án xây dựng cơ sở vật chất để đẩy mạnh hoạt động VHTT&DL.

            - Cần phát huy các CLB Thể dục thể thao ở cơ sở.

            - Cần phát huy các CLB đờn ca tài tử.

            2. Hai là: Cần đẩy mạnh tuyên truyền chiều rộng kết hợp với chiều sâu qua các hội thi, hội diễn..v..v

            3. Ba là: Thực hiện tư tưởng trong lĩnh vực văn hóa.

                        a. Xây dựng, giáo dục lý tưởng chính trị cho mọi người, xác định rõ 2 mục tiêu là Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội.

                        b. Hoạt động VH,TT&DL làm sao nhằm vào mục tiêu rèn luyện, đấu tranh cho hoạt động đạo dức của con người để góp phần xây dựng đạo đức con người mới XHCN, thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chống Chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết….

                        c. Hoạt động VH,TT&DL nhằm xây dựng lý tưởng nghề nghiệp cho mọi người để góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.

                        d. Hoạt động VH,TT&DL làm sao đảm bảo xây dựng được tính thẩm mỹ cho con người.

            4. Vấn đề thứ tư là: ngành VH,TT&DL phải làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp tỉnh về phát triển lĩnh vực VH,TT&DL trong tình hình mới.

            Phần cuối cùng  Tổng kết Hội nghị đồng chí Phạm Thanh Nhu – Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh phát biểu tổng kết hội nghị và nêu lên 7 vấn đề (7 việc mà CB - CNVC ngành VH,TT&DL cần quan tâm) đó là:

            - Cần tuyên truyền sâu rộng trong CB - CNVC - lao động trong và ngoài ngành, cả quần chúng hiểu về lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Chương Thiện của quân và dân khu IX và 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

            - Quan tâm và hoàn thành đại hội TDTT tỉnh vào ngày 9 tháng giêng năm 2014 sắp tới đây. (Trong đó cần quan tâm vấn đề Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 ở Nam Định).

            - Tổ chức thực hiện và hướng dẫn công tác lễ đón giao thừa và Mừng Đảng Mừng Xuân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy UBND tỉnh.

            - Quản lý cho tốt hơn về công tác quản lý Nhà nước về VH,TT&DL và Dịch vụ Văn hóa.

            - Tổ chức thực hiện tốt ngày hội Văn hóa, Thể thao Khmer Nam bộ.

            - Lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện việc nâng chất các danh hiệu văn hóa.

            - Vấn đề cuối cùng là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

 

 

Bài : N.V.Hoàng

Các tin khác