Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về du lịch Homestay
3/6/2013, 8:0 (GMT+7)

HG ITPC - Từ ngày 15- 18/04/2013 tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ và dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch (Trung tâm BDNV-DV) đã tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước về du lịch homestay cho các cán bộ chuyên trách tại khu vực phía Nam.

Học viên khảo sát mô hình Homestay tại Tiền Giang

        Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các học viên được giới thiệu về du lịch cộng đồng và các hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng. Đồng thời, bên cạnh đó các học viên còn được tham quan, nghiên cứu học tập thực tế ở các điểm du lịch homestay tại Tiền Giang.

        Thông qua lớp Bồi dưỡng các học viên đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của du lịch cộng đồng nói chung và du lịch homestay nói riêng trong công tác quản lý nhà nước đối với loại hình du lịch này. Qua đó, các học viên còn được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế ở từng địa phương để có định hướng phát triển phù hợp cho địa phương mình trong thời gian tới

Bài và ảnh: PTQ

Các tin khác