Ban hành Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013
3/6/2013, 7:57 (GMT+7)

(TITC) - Ngày 12/3/2013, Bộ VHTTDL đã ban hành Chương trình kích cầu du lịch gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013.

       Theo đó, Chương trình kích cầu du lịch năm 2013 sẽ tập trung vào các nội dung chính sau: Đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế; Đẩy mạnh nhu cầu du lịch nội địa nhân dịp các ngày nghỉ, ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện của ngành Du lịch được tổ chức trong năm 2013; Phát động chiến dịch quảng bá tại chỗ đối với khách quốc tế đã đến Việt Nam và nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương; Phát động chiến dịch bán hàng giảm giá vào mùa thấp điểm; Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá về Chương trình kích cầu du lịch năm 2013.

(Nguồn: Tổng cục Du lịch)

Các tin khác